صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهآمارلينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]

!! كانون علمي آموزشي پايتخت !!
برگزار ميكند:

كلاس‌هاي آمادگي

کارشناسی ارشد             Ph.D                کاردانی به کارشناسی
علوم پایه پزشکی

براي امتحانات

وزارت بهداشت، تربيت مدرس، وزارت علوم، دانشگاه آزاداساتید مؤسسه


دکتر محمدرضا شکوه امیری

قارچ شناسی پزشکی و انگل شناسی


رتبه اول دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

دانشگاه تربیت مدرس

مشـاوري صـادق،آگـاه و منظـم با تـوانـايي انكـار ناپذيـر علمـي

سابقـه يازده سالـه تـدريـس، مشـاوره و برنامـه ريـزي آموزشي در كلاس هاي كنكـور دكتـري و كارشناسي ارشـد

 

تأييـدكننده عملكـرد و راهنمـايي هاي دلسوزانـه ايشـان

نتايج قبولي مستنـد در ادوار گذشتـه مي باشد.

 

 مؤلف کتاب های قارچ شناسی پزشکی ، تست‌های کاردانی به کارشناسی علوم آزمایشکاهی، كتاب ژنتيك آنتي بادي ها، مديريت تدوين مجموعه كتب  در دست چاپ  با پاسخ تشريحي
ايشان استاد انحصاري اين مجموعه بوده و  برنامه ريزي و راهنمايي دانشجويان را بر عهده دارند

دکتر عباس بهادر

میکروب شناسی و ویروس شناسی

 

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

 نامي پر آوازه و بي نظير  در

 تدريس باكتري شناسي  و ويروس شناسي پزشكي

  مؤلف و مترجم کتاب‌های متعدد میکروب شناسي  و ویروس شناسی

ميكروب شناسي پزشكي جاوتز

 باكتري شناسي پزشكي موراي

 ميكروب شناسي واكر

  باكتري شناسي پزشكي در يك نگاه: مروري جامع و كاربردي بر منابع اعلام شده

 درسنامه جامع ميكروب شناسي به انضمام آزمون هاي جامع علوم پايه

ويروس شناسي موراي

پاتوژنز ويروس ها و ايمني عليه آن ها

 

ايشان استاد انحصاري آموزشگاه پايتخت بوده و در سال 1392  پس از يك دوره 4 ساله مجددا به عرصه تدريس آموزشگاهي بازگشته اند تا بار ديگر دانشجويان از علم اين استاد پر سابقه بهره مند گردند.
 

لازم به ذكر است جزواتي كه به نام ايشان در هر مؤسسه اي عرضه مي شود  فاقد اعتبار است.

 

دکتر جواد محمد نژاد

بیوشیمی  بالینی

 بیولوژی سلولی و مولکولی

 

عضو هيئت علمي دانشگاه تهران

 

پـديـده اي كم نظيـر در علـوم بيـوشيمـي و بيـولـوژي

مؤلف و مترجم رفرنس هاي معتبر بيوشيمي باليني و بيولوژي سلولي مولكولي

بيوشيمي هارپر، بيوشيمي لنينجر، بيوشيمي دولين

 بيوشيمي تيتز، بيوشيمي هنري ديويدسون، بيوشيمي استراير، بيوشيمي براي پرستار

بيولوژي سلولي مولكولي لوديش و بيولوژي سلولي مولكولي آلبرت

 

دكتر محمد نژاد ترجمه تمامي رفرنس هاي معتبر بيوشيمي را در كارنامه كاري خود داشته و نتايج بسيار درخشاني در كنكور دكترا  داشته اند.   

برگزیـده (رتبه اول) شـانزدهمین و هفـدهمين جشنـواره کتـاب سال بواسطه ترجمه بيوشيمي دولين و تيتز
تقدير شده هجدهمين جشنواره كتاب سال بواسطه

ترجمه بيولوژي سلولي مولكولي آلبرت


 

دكتـرعقيـل

مـدرس ايمنـي شنـاسـي پـزشـكـي

 

عضـو هيئت علمـي دانشگـاه

اولين و پرتجربه ترين استاد ايمونولوژي با بياني شيوا و روان

مؤلف و مترجم كتاب هاي ايمنـي شنـاسـي ابـوالعبـاس ، ژنتيـك آنتـي بـادي

 استيتـز، اسپـونـديليت آنكيلـوزان
 

مسلط به ايمنولوژي عملي و پرتوان در ارائه مطالب جامع و كليدي
جزوات چكيده و كم حجم، گفتاري سليس در بيان مطالب سنگين و پيچيده

نكته قابل توجه اينكه برترين رتبه ايمونولوژي كنكور كارشناسي ارشد وزارت بهداشت در سال1391

در سطح همه آموزشگاهها دانش آموخته ايشان در كانون پايتخت مي باشند.

 

 

 

مهنــدس حسـن يعقـوبـي

 زبــان عمـومـي و تخصـصـي

مدرس برجسته و ممتاز زبان انگليسي

با سابقه درخشان و تاليفات متعدد در آموزش زبان

 

مـؤلـف كتـاب پـرفـروش و ارزشمند

نگاهي جامع بر آموزش زبان گروه علوم پزشكي

 

دوره هـاي پيشـرفتـه زبــان

زبـان ويـژه آزمـون دكتـري

TOEFL, MHLE, MSRT (MCHE)

 

 

دكتـر مجتبي صفـاري

مـدرس ژنتيـك انسـانـي

استـاد پرسـابقـه و خـوشنـام ژنتيـك پـايـه و ژنتيـك پـزشـكـي

 

 

دكتـر علي دهقاني فرد

مـدرس

هماتولوژي و بانك خون

 رتبه اول دكتري هماتولوژي

دانشگاه تربيت مدرس

 

مـدرس جـوان  و با پتانسيل علمـي فـوق العـاده در امـر تدريس هماتـولـوژي و بانك خون

 

دكتر بهروز طلايي

مدرس  تغـذيــه

 از سطـح پـايــه تا پيشـرفتــه و عـالـي

 

دكتـر داود نـورآبـادي

مـدرس فيزيولـوژي

 

 

  دكتـر علـيرضا نادري

  شيمـي آلـي و عمـومـي

با سابقه طولاني و درخشان در كنكور دكتري و كارشناسي ارشد

 

دكتـر كسـري حمـدي

 دكتـري ميكـروبيـولـوژي

مـدرس زيست شنـاسـي (1206)

 وزارت علـوم و ميكـروبيـولـوژي دانشگـاه آزاد

 

دكتـر رضـا ميـرنـژاد

عضو هيئت علمي دانشگاه

 

دكتـر مهدي اله بخشيان

عضو هيئت علمي دانشگاه، هماتولوژي

ما به بعد از قبولي شما نيز مي انديشيم:
طراحي پروپوزال‌هاي دانشجويي: همفكري و همكاري عملي تا لحظه دفاع از پايان نامه پژوهشي، تهيه سمينارهاي علمي، تهيه و تنظيم مقالات ISI تا لحظه اخذ پذيرش، تدوين پايان نامه
مسئول امور پژوهشي:
رسول سليماني استيار (كارشناس ارشد ايمونولوژي)

تلفن كانون
66913552-021

09329324209
kanoonpaytakht@gmail.com
 

ايمونولوژي، دكتر خليلي، جزوات كارشناسي ارشد، امتحانات، آمار، اس پي اس اس

MCHE, MHLE, Tolimo, Toefl, immunology, exam,

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار
(سليماني)

s_rasoul@yahoo.com