صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

فهرست ژورنال‌هاي علمي تخصصي

  NCBI Immunology Journals
  __
  __
  __
  AACN Advanced Critical Care
  Acta Pharmacologica Sinica     چين
  Acta Obstetrica et Gynaecologica Japonica
  African Journal of Microbiology Research
  AJP Endocrinology and Metabolism
  AJP-Regulatory Integrative and Comparative Physiology
  American Journal of Physiology - Cell Physiology
  American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
  American Journal of Transplantation
  Anesthesiology
  Annals of Clinical & Laboratory Science
  American Journal of CLINICAL NUTRITION
the American Journal of CLINICAL NUTRITION
  Academic Medicine
  Academic Physician & Scientist
  ACSMs Health & Fitness Journal
  Addictive Disorders & Their Treatment
  Advanced Emergency Nursing Journal
  Advances in Anatomic Pathology
  Advances in Neonatal Care
  Advances in Nursing Science
  Advances in Skin & Wound Care
  Adverse Drug Reaction Bulletin
  AIDS
  Alzheimer Disease and Associated Disorders
  Alzheimer's Care Today
  American Journal of Clinical Oncology
  American Journal of Nursing
  American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation
  American Journal of Therapeutics
  Anesthesia & Analgesia
  Anesthesiology
  Annals of Plastic Surgery
  Annals of Surgery
  Anti-Cancer Drugs
  Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology
  Archives of pathology
  Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
  ASA Meeting Abstracts
  ASA Refresher Courses in Anesthesiology
  ASAIO Journal
  Australian Veterinary Journal
  Blood (journal of the american society of hematology)
  Chicago journals
  Ovid payperview journals
  The American Journal of Dermatopathology
  The American Journal of Forensic Medicine and Pathology
  The American Journal of Geriatric Psychiatry
  The American Journal of Surgical Pathology
  The American Journal of the Medical Sciences
  The Egyptian Poultry Science Association
  LWWonline (journals)
  the EMBO Journal
  Immunological Investigations (journal)
  ياخته 1        ياخته 2
  Ann Clin Lab Sci
  European Journal of Human Genetics
  The Journal of Nutrition
  The Journal of Biochemistry
  J. Pharmacol. Exp. Ther
THE JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS
  The Journal of Urology  alternate site
  THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
  The Journal of Clinical Investigation
  BioOne
  فصلنامه پژوهشي خون
  international immunopharmacology
  Clinical & Vaccine Immunology
  PNAS
  Molecular and Cellular Biology
  J Natl Cancer Inst
  BIOLOGY OF REPRODUCTION
  Molecular Cancer Therapeutics
  Arteriosclerosis Thrombosis, and Vascular Biology
  Clinical Cancer Research
  CA: A Cancer Journal of Clinicians
  Oncogene (Nature)
  PLoS Pathogens
  PLoS Biology
  PLoS Medicine
  PLoS Computational Biology
  PLoS Genetics
  PLoS ONE
  PLoS Neglected Tropical Diseases
  Human Antibodies
  IOSpress journals list
 

شرايط ارسال مقاله به نشر اسپانديدوس كه شامل ژورنال‌هاي زير است.

 

انجمن علوم دامي امريكا كه داراي دو ژورنال زير است:

  SJR Journals
  Urology    AIMS    انجمن جهاني اورولوژي
  scribd.com
  Cambridge journals
 JJJJ  Journal of Veterinary Science (Korean)
  Journal of Food Protection
  Journal of Applied Physiology
  Journal of botany (0.2)
  Journal of Research in Medical Sciences (isfahan)
  Journal of Epidemiology
  Journal of Virology
  Journal of Immunology
  Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
  Journal of Investigative Dermatology
 IIII  Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology
  __
  __
منبع:  بانك جامع مقالات پزشكي MEDLIB    نشريات MEDLIB
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز مجله پزشكي جمهوري اسلامي ايران مجله علوم پزشكي ايران

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پژوهش در پزشكي

مجله نظام پزشکی جمهوری اسلامي ا.

Daru Journal of Faculty of Pharm. Teh. Univ.

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

طب و تزکیه  ||  بينا

مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ش ب

مجله علمی پزشکی قانونی

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فصلنامه اورولوژی (دانشگاه شهيد بهشتي تهران)

Acta Medica Iranica

مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

مجله پزشکی هسته ای ایران

مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات وبهداشتی درمانی شهيد صدوقي يزد

پژوهنده  ||  فيض  ||  دانشور پزشكي

فصلنامه علمی پژوهشی دانشکده علوم پزشکی سبزوار

مجله دندانپزشکی جامعه ا دندانپزشکان

Journal of Research in Medical Sciences

مجله پزشکی کوثر

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مجله بيماري‌هاي عفوني و گرمسيري ايران

مجله علمی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

  گياهان دارويي (Journal of Medicinal Plants)
  بانك اطلاعات علمي ايران SID
ذخيره نشريات ايرانی نمايه شده در پايگاه بين المللی ISI
ذخيره فهرست نشريات فارسي مصوب گروه دامپزشکی
  فهرست نشريات از Magiran.com صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 صفحه 4
  فهرست نشريات فارسي دانشگاه آزاد
ذخيره فهرست نشريات فارسي مصوب گروه پزشكي
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه کشاورزی و منابع طبیعی
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه فني و مهندسي
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه علوم پايه
  فهرست نشريات فارسي مصوب گروه علوم انساني
  فهرست نشريات علمی پژوهشی علوم انسانی مصوب در ايران
 

فهرست مجلات تخصصي نور (جمعا 805 عنوان)

 
Journals in Libertas Academica (Open Access)
Advances in Tumor Virology
Air, Soil and Water Research
Analytical Chemistry Insights
Autism Insights
Biochemistry Insights
Bioinformatics and Biology Insights
Biomarker Insights
Biomarkers in Cancer
Biomedical Engineering and Computational Biology
Biomedical Informatics Insights
Bone and Tissue Regeneration Insights
Breast Cancer: Basic and Clinical Research
Cancer Growth and Metastasis
Cancer Informatics
Cell & Tissue Transplantation & Therapy
Cell Biology Insights
Cell Communication Insights
Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disorders
Clinical Medicine Insights: Blood Disorders
Clinical Medicine Insights: Cardiology
Clinical Medicine Insights: Case Reports
Clinical Medicine Insights: Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine
Clinical Medicine Insights: Dermatology
Clinical Medicine Insights: Ear, Nose and Throat
Clinical Medicine Insights: Endocrinology and Diabetes
Clinical Medicine Insights: Gastroenterology
Clinical Medicine Insights: Geriatrics
Clinical Medicine Insights: Oncology
Clinical Medicine Insights: Pathology
Clinical Medicine Insights: Pediatrics
Clinical Medicine Insights: Psychiatry
Clinical Medicine Insights: Reproductive Health
Clinical Medicine Insights: Therapeutics
Clinical Medicine Insights: Trauma and Intensive Medicine
Clinical Medicine Insights: Urology
Clinical Medicine Insights: Women's Health
Clinical Medicine Reviews in Cardiology
Clinical Medicine Reviews in Oncology
Clinical Medicine Reviews in Patient Care
Clinical Medicine Reviews in Therapeutics
Clinical Medicine Reviews in Vascular Health
Clinical Medicine Reviews in Women's Health
Drug Target Insights
Environmental Health Insights
Evolutionary Bioinformatics
Gene Expression to Genetical Genomics
Gene Regulation and Systems Biology
Genetics & Epigenetics
Genomics Insights
Glycobiology Insights
Health Services Insights
Healthy Aging & Clinical Care in the Elderly
Human Parasitic Diseases
Immunology and Immunogenetics Insights
Immunotherapy Insights
Indian Journal of Clinical Medicine
Infectious Diseases: Research and Treatment
Integrative Medicine Insights
International Journal of Insect Science
International Journal of Tryptophan Research
Japanese Clinical Medicine
Journal of Cell Death
Journal of Central Nervous System Disease
Journal of Experimental Neuroscience
Lipid Insights
Lymphoma and Chronic Lymphocytic Leukemias
Magnetic Resonance Insights
Medical Equipment Insights
Microbiology Insights
Nutrition and Metabolic Insights
Open Journal of Cardiovascular Surgery
Ophthalmology and Eye Diseases
Organic Chemistry Insights
Palliative Care: Research and Treatment
Particle Physics Insights
Perspectives in Medicinal Chemistry
Primary Prevention Insights
Proteomics Insights
Rehabilitation Process and Outcome
Reproductive Biology Insights
Retrovirology: Research and Treatment
Signal Transduction Insights
Substance Abuse: Research and Treatment
Test Journal
Tobacco Use Insights
Translational Oncogenomics
Virology: Research and Treatment
Womens' Health