صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

 

يادآوري

همه تصاوير كتاب سياه و سفيد چاپ شده اند و نمونه رنگي آنها از طريق سايت در دسترس خواننده عزيز قرار ميگيرد.

برخي از تصاوير كتاب از روي تصوير كتاب اصلي بازسازي شده و با نوشته هاي فارسي مزين شده اند. و براي تصاوير باقي مانده نيز نويسنده در خود تعهدي احساس مي كند تا آنها را بهينه كرده و براي استفاده همكاران در سايت قرار دهد و بنابر اين در آينده اي نزديك (بتدريج) همه نمودارهاي فلوسايتومتري پس از تبديل آنها به صورت فايل فلوسايتومتري (fcs) مجددا با رزولوشن بالا تهيه و در سايت قرار ميگيرند.

در هر كدام از لينك ها يا تصاوير ارائه شده مشكلي ديديد حتما با ما در ميان بگذاريد.

مبحث فلوسايتومتري در كشور ما جديد است و دليل آن هم نبود حتي يك كتاب فارسي در اين زمينه است. ما به قصد گسترش بيشتر در اين بخش از تحقيقات، مباحثي را در اين سايت مطرح خواهيم كرد دانشجويان ، دانش آموزان و ساير اقشار علمي كشور كه قصد سخنراني يا ارائه سمينار دارند و به دنبال مطالب بكر و جديد ميگردند حتما به صورت دوره اي اين سايت را مرور نمايند.

براي ديدن مباحثي كه در آينده اي نزديك در اين سايت قرار خواهد گرفت اينجا را كليك كنيد.


تصاوير فصل اول

ص 16) شكل 1  اجزاي تشكيل دهنده فلوسايتومتر

ص 20) شكل 2  هيستوگرام تك پارامتري

ص 20) شكل 3  هيستوگرام دو پارامتري

ص 22) شكل 4  آرايش آينه ها و عدسي ها

ص 24) شكل 5  شكل پالس الكتريكي تشكيل شده از سلول

ص 28) شكل 6  همپوشاني طيف نشري فلوروكرومها

ص 28) شكل 7  نمودارهاي آناليز لنفوسيتها با و بدون اصلاح همپوشاني طيفي فلوروكرومها


تصاوير فصل دوم

ص 38) شكل 1 

ص 39) شكل 2 

ص 42) شكل 3 

ص 47) شكل 4 

ص 48) شكل 5 

ص 49) شكل 6 

ص 54) شكل 7 

ص 63) شكل 8 

ص 66) شكل 9 

ص 70) شكل 10 


تصاوير فصل سوم

ص 76) شكل 1 

ص 78) شكل 2 

ص 80) شكل 3 

ص 81) شكل 4 

ص 86) شكل 5 

ص 88) شكل 6 

ص 91) شكل 7 

ص 98) شكل 8 

ص 102) شكل 9 

ص 108) شكل 10 

ص 117) شكل 11 


تصاوير فصل چهارم

ص 135) شكل 1 

ص 136) شكل 2 


تصاوير فصل پنجم

ص 149) شكل 1 

ص 156) شكل 2 

ص 157) شكل 3 

ص 159) شكل 4 

ص 161) شكل 5 


تصاوير فصل ششم

ص 170) شكل 1 

ص 174) شكل 2 

ص 176) شكل 3 

ص 180) شكل 4 

ص 181) شكل 5 


تصاوير فصل هفتم

ص 187) شكل 1 

ص 190) شكل 2 

ص 192) شكل 3 

ص 193) شكل 4 

ص 195) شكل 5 

ص 198) شكل 6 

ص 199) شكل 7 


تصاوير فصل هشتم

ص 208) شكل 1 

ص 211) شكل 2 

ص 216) شكل 3 

ص 219) شكل 4 

ص 221) شكل 5 

ص 226) شكل 6 

ص 227) شكل 7 


تصاوير فصل نهم

ص 233) شكل 1 

ص 234) شكل 2 

ص 236) شكل 3 

ص 237) شكل 4 

ص 237) شكل 5 


تصاوير فصل دهم

ص 243) شكل 1 

ص 248) شكل 2 

ص 251) تصوير و توضيح از مترجم 

ص 252) شكل 3 

ص 259) شكل 4 

ص 262) شكل 5 

ص 270) شكل 6 

ص 272) شكل 7 

ص 274) شكل 8 


تصاوير فصل يازدهم

ص 281) شكل 1 

ص 290) شكل 2 

ص 293) شكل 3 

ص 294) شكل 4 

ص 295) شكل 5 

 

تماس با ما:
soleymanirasool@gmail.com

s_rasoul@yahoo.com

منتظر پيام هاي سازنده شما هستم.

سايت شخصي رسول سليماني استيار (كارشناس ارشد ايمني شناسي)

info@soleimani.us