صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

كتب نانوتكنولوژي    |    كتب متفرقه    |    كتاب ايدز    |    كتب ايمونولوژي    |    كتب تغذيه


 


كتب آمار


Using and Understanding Medical Statistics
[page:345 date:2007]


Probability for Risk Management
[page:450 date:2006]


The Cambridge Dictionary of Statistics 3Ed
[page:442 date:2006]


Statistics for Biology and Health
Multiple Analyses in Clinical Trials - Fundamentals for Investigators
[page:450 date:2003]


Dodge - The Concise Encyclopedia of Statistics
[page:612 date:2008]


SAS.Publishing.JMP.Start.Statistics.4th.Edition.Sep.2007-BBL
[page:629 date:2007]


SAS Publishing Elementary Statistics Using JMP Apr 2007
[page:475 date:2007]


RqUBE
[page:52 date:]


Medical Statistics At A Glance
[page:139 date:??]


Principles of Medical Statistics (folder)
[page:687 date:2002]


All of Nonparametric Statistics (52 illustrations)
[page:271 date:2006]


Basic Statistics and Epidemiology A Practical Guide
[page:146 date:2002]


Statistics in Medicine
[page:624 date:]


Advanced Medical Statistics
[page:1118 date:2003]


Mullins E. Statistics for the Quality Control Chemistry Laboratory
[page:478 date:2003]


Quality Management Demystified
[page:382 date:2006]


Quality Assurance in Analytical Chemistry
[page:302 date:2007]


Reliable Design of Medical Devices
[page:695 date:1997]


Medical Device Quality Assurance and Regulatory Compliance
[page:371 date:1998]


QUALITATIVE RESEARCH METHODS FOR THE SOCIAL SCIENCES
[page:162 date:2001]


SPSS Tutorial for Dummy.pdf
[page:15 date:2001]


SPSS Tutorial for Dummy.pdf
[page:15 date:2001]


Springer - Applied Statistics Using SPSS
[page:520 date:2007]


SPSS Trend 16.0
[page:124 date:2007]


SPSS Survey Tips
[page:60 date:www.spss.com]


SPSS Basics step by step 1
[page:29 date:??]


SPSS Basics step by step 2
[page:20 date:??]


Statistics for Research With a Guide to SPSS
[page:?? date:2005]


Discovering Statistics Using SPSS
PDF & folder
[page:816+ date:??]


Data Analysis in SPSS
[page:59 date:2004]


factor Analysis Using SPSS
[page:14 date:??]


Guidebook -- SPSS Text Mining
[page:8 date:??]