صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

كتاب ژنتيك آنتي بادي ها ، تاليف
مولفين: عقيل تبار ملاحسن ، آريو شاهين جعفري ، سيد حميد آقاجان زاده ، رسول سليماني استيار ، احمد خليلي ، محمدرضا شكوه اميري ، سعيد حصاركي

خواندن كتاب ژنتيك آنتي بادي ها را به همه كساني كه علاقمند به مباحث ايمني شناسي هستند توصيه مي نماييم. اگر مبحث ژنتيك آنتي بادي ها اين همه عجايب و پيچيدگي ها دارد پس تصور كنيد در اين دنياي با عظمت چه رازهايي نهفته است كه هر كدام دليلي بر وجود خالقي توانا و حكيم هستند. بياييد دنياي اطراف خود را يك بار ديگر به دقت نگاه كنيم تا آنچه ناديدني است آن بينيم.

كتاب «ژنتيك آنتي بادي ها» با تلاش فراوان و شبانه روزي استاد دكتر عقيل تبار ملاحسن متخصص ايمونولوژي از دانشگاه تربيت مدرس و عضو هيئت علمي داشگاه آزاد اسلامي بابل تاليف و به علامندان تقديم شده است.

كارهاي گرافيكي كتاب و بومي سازي تصاوير و نمودارهاي آن توسط رسول سليماني استيار طراحي و تزيين شده است.

براي ديدن فعاليت هاي علمي استاد اينجا را كليك كنيد.

در زير فهرستي خلاصه شده از عناوين مطرح شده در اين كتاب را ملاحظه ميكنيد.

ï ساختار ژنهاي سازنده زنجيره هاي آنتي بادي و نحوه بازآرايي هاي ژني آنها

ï مراحل تكامل سلول هاي B از Pro-B تا سلول B بالغ توليد كننده آنتي بادي

ï مكانيسم هاي ايجاد تنوع در آنتي بادي

ï مكانبسم دقيق تعويض كلاس آنتي بادي

ï ناهنجاري هاي ژنتيكي مربوط به آنتي بادي ها

ï تست‌هاي تاليف شده توسط استاد راجع به ژنتيك آنتي بادي ها

ï تست هاي انتخاب شده از كنكورهاي كارشناسي ارشد و دكتري در رابطه با ژنتيك آنتي بادي ها

شماره تماس با استاد: 0911-11 69 682

شماره تماس براي سفارش خريد كتاب: 0919-4654685

 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com