صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]

Jonathan Arthur, See-kiong Ng - Genome Informatics 2008
Posted By : bison | Date : 19 Mar 2010 08:22:49 | Comments : 0

Jonathan Arthur, See-kiong Ng - Genome Informatics 2008: Proceedings of the 19th International Conference, Gold Coast, Queensland, Australia 1-3 December 2008
Publisher: Imperial College Press | 2008-11-06 | ISBN: 1848163312 | PDF | 236 pages | 17.88 MB

Details


Microdevices in Biology and Medicine (Artech House Methods in Bioengineering)
Posted By : Stayer | Date : 18 Mar 2010 19:44:11 | Comments : 0

"Microdevices in Biology and Medicine" by Yaakov Nahmias, Sangeeta N. Bhatia
Artech House Publishers | 260 pages | English | 2009 | ISBN: 1596934042 | PDF | 6,1 MB

This practical book is part of the new "Artech House Methods in Bioengineering" series - volumes designed to offer detailed guidance on authoritative methods for addressing specific bioengineering challenges. Written and edited by recognized experts in the field, each book provides research engineers, scientists, and students with step-by-step procedures, clear examples, and effective ways to overcome problems that may be encountered.

Details


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Metals in Medicine
Posted By : Stayer | Date : 18 Mar 2010 19:43:38 | Comments : 0

"Metals in Medicine" by James C. Dabrowiak
Wiley | 334 pages | English | 2010 | ISBN: 0470681969 | PDF | 5,7 MB

Working from basic chemical principles, Metals in Medicine presents a complete and methodical approach to the topic. Introductory chapters discuss important bonding concepts applicable to metallo-drugs and their biological targets, interactions that exist between the agents and substances in the biological milieu, basic pharmacokinetic and pharmacodynamic properties including transport and uptake of drugs by the cells, and methods for measuring efficacy and toxicity of agents.

Details


Methods in Bioengineering: Stem Cell Bioengineering
Posted By : lout | Date : 18 Mar 2010 18:18:37 | Comments : 0

Methods in Bioengineering: Stem Cell Bioengineering By Biju Parekkadan, Martin L. Yarmush
Publisher: Artech House 2009 | 208 Pages | ISBN: 1596934026 | PDF | 7 MB

Details


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Hydrogen and Syngas Production and Purification Technologies
Posted By : tot167 | Date : 18 Mar 2010 10:45:04 | Comments : 0

Ke Liu, Chunshan Song, Velu Subramani, "Hydrogen and Syngas Production and Purification Technologies"
Wiley-AIChE | 2010 | ISBN: 0471719757 | 545 pages | PDF | 3,5 MB

Details


Aging with HIV: Psychological, Social, and Health Issues
Posted By : deluxbus | Date : 18 Mar 2010 10:29:37 | Comments : 0

Aging with HIV: Psychological, Social, and Health Issues
Academic Press | August 27, 2002 | ISBN-10: 0125180519 | 386 pages | PDF | 2.2 mb

"Aging with HIV: Mental Health and Social Issues provides us with the detailed, well-supported, and highly accessible information and recommendations we need to improve care, design programs, and develop research agendas to address the spread and treatment of HIV/AIDS in the middle-aged and elderly. The book's approach is unique to date in integrating a gerontological approach to practice and service delivery with a sound grasp of the details and significance of living with HIV. Based on a thorough assessment of the needs and experience of middle-aged and elderly Floridians living with HIV, this book covers the essential aspects of life with HIV from sexuality to HIV stigma. Each chapter covers the basic issues, includes insightful suggestions to improve clinical practice and program development, and offers recommendations for additional reading. It will be of benefit to clinicians working with this population, to researchers considering studies in this area, and to the general public coping with or assisting another to cope with HIV in later life."
-Andrea Sankar, Department of Anthropology, Wayne State University

Details
http://depositfiles.com/files/mkahfxemb
http://www.megaupload.com/?d=FYKT2D30


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


AC Electrokinetic: Colloids and Nanoparticles (Repost)
Posted By : cifra7 | Date : 18 Mar 2010 08:58:15 | Comments : 0

AC Electrokinetic: Colloids and Nanoparticles
Publisher: Research Studies Press Ltd | ISBN: 0863802559 | edition 2002 | PDF | 250 pages | 11,1 mb

Biologists, physicists and engineers are working together to make ever-smaller devices capable of studying the properties of tiny biological particles. Using nano-electrodes, encapsulated in a device with dimensions of a few hundred millionths of a meter, it is now possible to manipulate and trap single nano-scale biological particles such as a virus. The precisely controlled electric fields generated within the device can be used to trap single particles in field-cages or separate different viruses from each other, for example.

Details http://depositfiles.com/files/tgfhewakh
http://turbobit.net/z936e12yu1rl.html
http://www.megaupload.com/?d=WA77ITP8


Toward Functional Nanomaterials
Posted By : tot167 | Date : 18 Mar 2010 05:44:17 | Comments : 0

Zhiming M. Wang, "Toward Functional Nanomaterials"
Springer | 2009 | ISBN: 0387777164 | 484 pages | PDF | 14,3 MB

Details
http://depositfiles.com/files/sm2z90k33
http://uploading.com/files/4m6c42ab/0387777164_Nanomaterials.rar/BR> http://www.megaupload.com/?d=F9F9CR0H


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Nutrition and Well-Being A-Z (Repost)
Posted By : lenami | Date : 17 Mar 2010 16:33:30 | Comments : 0

Nutrition and Well-Being A-Z
Publisher: MacMillan | ISBN: 0028657071 | edition 2004 | PDF | 698 pages | 15 mb

Where can students in health class and general readers turn for accurate, dependable, fad-free information? This two-volume reference examines the relationship between food and health on a historical, national and personal level. It analyzes how nutrition has affected quality of life, health and fitness in various countries at different times in history. The work looks at the connections between diet and such diseases as beriberi and scurvy, and the role nutrition plays in conditions such as weight and height increases, diabetes, and obesity. Historical as well as contemporary methods of treatment are presented from an international viewpoint. Dietary trends within various cultures are also covered, ranging from the consumption habits of Asian-Americans to those of Central Europe to those customary of Pacific Islanders.
The set is rich in biographies of influential figures in the fields of nutrition and medicine such as McDonald's founder Ray Kroc; Sylvester Graham, the creator of the now-famous Graham cracker; and William Stark, a pioneer in early research into balanced diets. Profiles of major organizations

Details http://depositfiles.com/files/9rsqzps67 http://www.turbobit.net/8vraywe8vng7.html http://www.megaupload.com/?d=6SIIGNEL


The Biomaterials: Silver Jubilee Compendium
Posted By : rainbowl76 | Date : 11 Dec 2008 10:18:00 | Comments : 0

The Biomaterials: Silver Jubilee Compendium
Elsevier Science | 2007-03-28 | ISBN: 0080451543 | 256 pages | PDF | 26MB

The journal Biomaterials was launched in 1980. The subject of biomaterials science was then in its infancy, being largely confined to the study of the characteristics of materials used for medical devices. In reality, few of those materials had ever been developed for this specific use and instead, were taken from other industrial applications, for example in aerospace, nuclear engineering or chemical processing, and experimented with in surgical or medical procedures. The science was largely observational, as the performance of these materials in their new surroundings was evaluated by combinations of physical, chemical, engineering, biological, pathological and clinical techniques. Over the ensuing decade, the subject evolved, as more became known about their performance and especially about the mechanisms of the interactions between the materials and the tissues that underpin the performance. This branch of biomaterials science has become associated with the term biocompatibility, a field that has been the driving force for the subject. With greater knowledge about these interactions, old serendipitous biomaterials were discarded, and new, intentionally designed, or at least modified, materials, introduced. Moreover, these materials started to find applications in related areas, and medical devices were no longer the sole home for biomaterials, as applications in pharmaceutical technology through drug and gene delivery, regenerative medicine and tissue engineering, and biotechnology have emerged and developed. Twenty-five years on, we can truly say that biomaterials science has matured at an incredible rate and now represents a formidable sector that bridges the materials sciences, advanced medical therapies, and molecular and cell sciences. This development could not have been achieved without high quality scientific journals, including those that represent the main parent disciplines and the interdisciplinary field of biomaterials science itself. Although by no means alone, the journal Biomaterials has taken centre stage here and, at the time of its silver jubilee in 2004 is widely considered to be the premier journal in this field. This Compendium is published as a landmark in biomaterials science and it is to be hoped that it will serve as a stimulus to young biomaterials scientists of the early twenty-first century for their pioneering work

Details
http://rapidshare.com/files/172324199/Silver.Jubilee_.Compendium.zip
http://www.megaupload.com/?d=REIVKXOG


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Tryptophan: Biochemical and Health Implications (Repost)
Posted By : deluxbus | Date : 18 Mar 2010 12:21:01 | Comments : 0

Tryptophan: Biochemical and Health Implications
CRC | ISBN 0849385687 | 2001-11-21 | PDF | 280 pages | 1.46 MB

Historically, the amino acid tryptophan has been considered to play a role in cancer development and the aging process. In recent times, this nutrient has been associated with eosinophila myalgia syndrome - a new human disease that attacks the muscular system. This detailed book examines the implications of the large measure of fresh information gained in recent years. Tryptophan: Biochemical and Health Implications presents an up-to-date, comprehensive view of how L-tryptophan acts and discusses its pivotal role in protein metabolism.

Details
depositfiles.com
megaupload


Fundamentals and Applications of Nanomaterials (Artech House)
Posted By : moota | Date : 26 Mar 2010 01:09:23 | Comments : 0

Fundamentals and Applications of Nanomaterials (Artech House) Artech House Publishers | 2009-06-30 | ISBN: 1596932627 | 249 pages | PDF | 4 MB This timely resource offers engineers and researchers with a broad introduction to nanomaterials, covering basic principles, technology, and cutting-edge applications. From quantum mechanics, band structure, surface chemistry, thermodynamics, and kinetics of nanomaterials, to nanomaterial characterization, nanoparticle synthesis, nanoelectronics, NEMS, and Nano-Bio materials, this groundbreaking volume provides a solid understanding of a wide range of fundamental topics and brings professionals up-to-date with the latest developments in the field. This informative book is supported with more than 160 illustrations.

Details
http://www.file2box.net/ct6c94kqkm99
http://www.megaupload.com/?d=HO4OSYAP
gereftam


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Nanofabrication: Fundamentals and Applications
Posted By : Smirk | Date : 10 Jul 2009 20:00:00 | Comments : 0

Ampere A. Tseng, "Nanofabrication: Fundamentals and Applications" World Scientific Publishing Company | 2008-03-04 | ISBN: 9812705422 | 584 pages | PDF | 107 MB Many of the devices and systems used in modern industry are becoming progressively smaller and have reached the nanoscale domain. Nanofabrication aims at building nanoscale structures, which can act as components, devices, or systems, in large quantities at potentially low cost. Nanofabrication is vital to all nanotechnology fields, especially for the realization of nanotechnology that involves the traditional areas across engineering and science. This is the first book solely dedicated to the manufacturing technology in nanoscale structures, devices, and systems and is designed to satisfy the growing demands of researchers, professionals, and graduate students. Both conventional and non-conventional fabrication technologies are introduced with emphasis on multidisciplinary principles, methodologies, and practical applications. While conventional technologies consider the emerging techniques developed for next generation lithography, non-conventional techniques include scanning probe microscopy lithography, self-assembly, and imprint lithography, as well as techniques specifically developed for making carbon tubes and molecular circuits and devices.

Details
http://uploading.com/files/ZGGSRCI5/9812705422.part1.rar.html
http://uploading.com/files/1ABXO9YO/9812705422.part2.rar.html
http://saveqube.com/getfile/02a921ce5f7a211ab354788da1eef7c4feb52de669317cd676/9812705422.part1.rar.html
http://saveqube.com/getfile/0217106cd5809d26bfd30a36903d2fef7eb52de669317cd676/9812705422.part2.rar.html
http://rapidshare.com/files/254321485/9812705422.part1.rar.html
http://rapidshare.com/files/254321321/9812705422.part2.rar.html


Mini-Micro Fuel Cells: Fundamentals and Applications
Posted By : samurais | Date : 03 Dec 2008 12:56:00 | Comments : 1

Mini-Micro Fuel Cells: Fundamentals and Applications Springer | ISBN:1402082932 | 2008-04-08 | PDF | 422 pages | 3 Mb This volume provided a comprehensive state-of-the art assessment of the fundamentals of the Mini-Micro Fuel Cells - Fundamentals and Applications. In recent years, interest in using fuel cells to power portable electronic devices and other small equipment such as cell phones, mobile phones, lap-tops, they are used as power source in biological applications, has increased partly due to the promise of fuel cells having higher energy density and instant recharge which is important for security especially in war time against terrorism. Many interesting chapters provide applications and design fundamentals.

Details
http://depositfiles.com/files/3ziorvn99
http://rapidshare.com/files/170026505/sgs2.zip.html


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Methods in Bioengineering: Nanoscale Bioengineering and Nanomedicine
Posted By : tot167 | Date : 31 Mar 2010 06:13:58 | Comments : 0

Kaushal Rege, "Methods in Bioengineering: Nanoscale Bioengineering and Nanomedicine" Artech House | 2009 | ISBN: 1596934107 | 350 pages | PDF | 6 MB

This practical book is part of the new Artech House Methods in Bioengineering series volumes designed to offer detailed guidance on authoritative methods for addressing specific bioengineering challenges. Filling a critical gap in the current literature, this new resource presents practical, step-by-step methods to help you synthesize, characterize, biofunctionalize and apply the nanomaterial that is most suitable for handling a given nanoscale bioengineering problem. Written and presented by the best scientists and engineers in their respective fields, the authors offer a clear and detailed understanding of how to carry out:
Nanoparticle functionalization with biomolecules, including enzymes;
Nanoparticle analysis and characterization;
In vitro evaluation of nanoparticles using different cell lines;
In vitro evaluation of nanoparticles as therapeutics and imaging agents

Details
http://depositfiles.com/files/sxbb6syz7
http://uploading.com/files/5989a985/1596934107_Bioengineering.rar/
http://www.megaupload.com/?d=FRQACCGO


Protein Arrays, Biochips, and Proteomics: The Next Phase of Genomic Discovery
Posted By : masin | Date : 29 Mar 2010 19:21:54 | Comments : 0

Joanna S. Albala, Ian Humphery-Smith, "Protein Arrays, Biochips, and Proteomics: The Next Phase of Genomic Discovery"
Marcel Dekker; 1 edition (August 1, 2003) | English | 0824743121 | 304 pages | PDF | 4.81 MB
From disease marker identification to accelerated drug development, this reference offers a detailed overview of current and emerging trends in the field of proteomics - focusing on innovations in protein microarrays and biochips, mass spectrometry, high-throughput protein expression, protein-protein interactions, structural proteomics, and the proteomic marketplace for comprehensive understanding of proteomic research in the past, present, and future.

Details
http://depositfiles.com/files/iuaq9proz/0824743121.rar
http://rapidshare.com/files/357307580/0824743121.rar


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Gold: Science and Applications
Posted By : tot167 | Date : 11 Mar 2010 06:32:25 | Comments : 1

Christopher Corti, Richard Holliday, "Gold: Science and Applications" CRC | 2009 | ISBN: 1420065238 | 444 pages | PDF | 11,1 MB

Gold is used in a wide range of industrial and medical applications and accounts for over 10 percent of the annual demand for metal, worth billions of dollars annually. While much has been written about the mystique and trade of gold, very little has been written about the science and technology in which it is involved. Edited by two respected authorities from the World Gold Council, Gold: Science and Applications provides researchers with the definitive handbook on the current science and applications of this valuable and beautiful precious metal.

Packed with contributions from the world’s leading experts, this volume brings in authoritative information from a number of sciences, including chemistry, physics, nanotechnology and metallurgy. The book presents a myriad of applications, ranging from electronics to medicine and optics. A comprehensive overview chapter provides historical perspectives of the element and each chapter describes potential further uses, including applications currently being developed.

Details (OK)
http://depositfiles.com/files/n3d6p00zd
http://uploading.com/files/c133c795/1420065238_Gold.rar/
http://www.megaupload.com/?d=F9M5Z5R0


Gold Chemistry: Applications and Future Directions in the Life Sciences
Posted By : tot167 | Date : 26 Mar 2010 06:28:27 | Comments : 0

Fabian Mohr, Hubert Schmidbaur, "Gold Chemistry: Applications and Future Directions in the Life Sciences"
Wiley-VCH | 2009 | ISBN: 3527320865, 3527626735 | 424 pages | PDF | 3,9 MB

Written by world-class authors, this most recent major book on the topic highlights new and current trends as well as future directions. It is comprehensive in its scope, covering all aspects of gold chemistry -- from homogeneous to heterogeneous catalysis, from supramolecular assemblies to sensors and medicinal applications. The result is an invaluable work for both organic and inorganic chemists working in universities and industry, as well as material scientists.

Details (OK)
http://depositfiles.com/files/dokhvhp0e
http://uploading.com/files/496b5768/3527320865_Gold.rar/
http://www.megaupload.com/?d=3Z6PMX0B


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Nanomedicine Design of Particles, Sensors, Motors, Implants, Robots, and Devices
Posted By : tot167 | Date : 25 Mar 2010 20:53:39 | Comments : 0

Mark J. Schulz, Vesselin N. Shanov, Yeoheung Yun, "Nanomedicine Design of Particles, Sensors, Motors, Implants, Robots, and Devices"
Artech House Publishers | 2009 | ISBN: 1596932791 | 511 pages | PDF | 10,7 MB

This forward-looking resource outlines the extraordinary new tools that are becoming available in nanomedicine. The book presents an integrated set of perspectives that describe where we are now and where we should be headed to put nanomedicine devices in to applications as quickly as possible, including consideration of the possible dangers of nanomedicine. Written by some of the most innovative minds in medicine and engineering, this unique volume helps professionals understand cutting-edge and futuristic areas of research that can have tremendous payoff in terms of improving human health. Readers find insightful discussions on nanostructured intelligent materials and devices that are considered technically feasible and that have a high potential to produce advances in medicine in the near future.

Details
http://depositfiles.com/files/3cvfor2wy
http://uploading.com/files/e1e1369a/1596932791_Nanomedicine.rar/
http://www.megaupload.com/?d=PI5JH54U


Nanofluidics
Posted By : joemuscat | Date : 25 Mar 2010 19:38:58 | Comments : 0

Nanofluidics by: Patrick Abgrall
Artech House Publishers | Pages: 204 | 2009-07-31 | ISBN 159693350X | PDF | 3 MB

Taking engineers and researchers to the forefront of the emerging field of Nanofluidics, this cutting-edge book details the physics and applications of fluid flow in nanometer scale channels. Professionals gain a solid understanding of the fundamental aspects of transport processes and force interactions in microscale. Moreover, this unique resource presents the latest research on nanoscale transport phenomena. Practitioners find a comprehensive overview of fabrication technologies for nanotachnologies, including detailed technology recipes and parameters. The book concludes with a look at future trends and the likely directions this new field will take.

Details
http://uploading.com/files/ma2a4cc1/159693350X%252BNanA.rar/
http://www.file2box.net/vew6puvxup9t
http://www.megaupload.com/?d=ZZ0E0BT4


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Renewable energy
Posted By : spmspm | Date : 25 Mar 2010 10:40:56 | Comments : 1

Renewable energy
Swerd Publishing Pty. Ltd. | English | Pages: 84 | 2008 | ISBN: no | PDF | 1,3 MB

Build Your Own Solar Generator, Build Your Own Solar Panels, How Wind Power Works, Buying a Wind Turbine, Building Your Own Wind Generator, Wiring Combinations, How much power do YOU need to make?, Reduce Your Oil Dependence, The Self-Powered Home Of Today, Renewable Energy on a Larger Scale

Details
http://uploading.com/files/b7md255c/earth4energy.pdf/
http://rapidshare.com/files/367928102/earth4energy.pdf


Single Particle Tracking and Single Molecule Energy Transfer
Posted By : tot167 | Date : 25 Mar 2010 04:48:36 | Comments : 0

Christoph Bruchle, Don Carroll Lamb, Jens Michaelis, "Single Particle Tracking and Single Molecule Energy Transfer"
Wiley-VCH | 2010 | ISBN: 3527322965, 3527628371 | 359 pages | PDF | 10,5 MB

Closing a gap in the literature, this handbook gathers all the information on single particle tracking and single molecule energy transfer. It covers all aspects of this hot and modern topic, from detecting virus entry to membrane diffusion, and from protein folding using spFRET to coupled dye systems, as well recent achievements in the field. Throughout, the first-class editors and top international authors present content of the highest quality, making this a must-have for physical chemists, spectroscopists, molecular physicists and biochemists.

Details
http://depositfiles.com/files/vucb7po53
http://uploading.com/files/m1ffb86d/3527322965%252BParticleSingle.rar/
http://www.megaupload.com/?d=DS8C51UH


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Reactive Intermediates: MS Investigations in Solution
Posted By : tot167 | Date : 25 Mar 2010 04:34:14 | Comments : 0

Leonardo S. Santos, "Reactive Intermediates: MS Investigations in Solution"
Wiley-VCH | 2010 | ISBN: 3527323511 | 341 pages | PDF | 5,5 MB

Mass spectrometry could be described, without implying any criticism, as an
example of work in progress. Each time it appears to be approaching maturity,
another breakthrough occurs to expand its usefulness in new areas of science. As
this volume clearly demonstrates, that process is still going on. In the early twentieth
century, mass spectrometry was principally a tool for physicists to study particles
and petroleum chemists to characterize petroleum mixtures.Wider use by chemists
began with the ability to obtain structural information from the spectra of pure
organic molecules. The analytical application of mass spectrometry truly came of age
with its use as a detector for gas chromatography. Indeed, up to the present, advances
in chromatography and mass spectrometry have leapfrogged each other, combining
to create analytical tools that have steadily advanced in selectivity and detection limit
for over two decades. The power of these tools is such that they have found critical
applications in virtually every area of science, engineering, and medicine.
From the standpoint of mass spectrometric instrumentation, the story of this
evolution has taken place on four fronts:


(1) Methods of separating ions of different atomic or molecular masses
(2) Methods of obtaining more chemical information by tandem mass spectrometry
(3) Methods of ionizing analyte molecules
(4) Methods that improve sensitivity and throughput.

Details
http://depositfiles.com/files/smt1zkhx8
http://uploading.com/files/a57a13d6/3527323511_Reactive.rar/
http://www.megaupload.com/?d=X5V0F6D9


Our Energy Future: Resources, Alternatives and the Environment
Posted By : tot167 | Date : 21 Mar 2010 04:38:46 | Comments : 0

Christian Ngo, Joseph Natowitz, "Our Energy Future: Resources, Alternatives and the Environment" Wiley | 2009 | ISBN: 0470116609 | 484 pages | PDF | 3,8 MB
A Wiley Survival Guide on our Energy Future
Concerned about our energy future? Turn to this guide for easy-to-grasp and up-to-date coverage of the many aspects of the energy value chain:
Oil and natural gas
Coal
Fossil fuels and the greenhouse effect
Energy from water
Biomass
Solar energy
Geothermal energy
Wind energy
Nuclear energy
Electricity
Energy storage
Transportation
Housing
Smart energy consumption
Hydrogen
Armed with the knowledge in this book, students, teachers, decision-makers, politicians, and consumers can form educated and informed opinions on the future of energy and its impact on the economy, health, and the environment.

Details
http://depositfiles.com/files/6joxop30k
http://uploading.com/files/17c95m4f/0470116609_Energy.rar/
http://www.megaupload.com/?d=0W9VTH53


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Principles of Lasers
Posted By : tot167 | Date : 18 Mar 2010 22:56:41 | Comments : 1

Orazio Svelto, "Principles of Lasers" Springer | 2009 | ISBN: 1441913017 | 622 pages | PDF | 4,6 MB
This new Fifth Edition of Principles of Lasers incorporates corrections to the previous edition. The text’s essential mission remains the same: to provide a wide-ranging yet unified description of laser behavior, physics, technology, and current applications. Dr. Svelto emphasizes the physical rather than the mathematical aspects of lasers, and presents the subject in the simplest terms compatible with a correct physical understanding.
Praise for earlier editions:
“Professor Svelto is himself a longtime laser pioneer and his text shows the breadth of his broad acquaintance with all aspects of the field … Anyone mastering the contents of this book will be well prepared to understand advanced treatises and research papers in laser science and technology.” (Arthur L. Schawlow, 1981 Nobel Laureate in Physics)
“Already well established as a self-contained introduction to the physics and technology of lasers … Professor Svelto’s book, in this lucid translation by David Hanna, can be strongly recommended for self-study or teaching at the final-year undergraduate or first-year post-graduate levels.” (Physics Bulletin)
“A thorough understanding of this book in conjunction with one of the existing volumes on laser safety will go a long way in providing the health physicist with the understanding he needs … Highly recommended.” (Health Physics)
“Introduces laser science and technology with the accessibility appropriate for the nonspecialist and the enthusiasm of the pioneer.” (Laser Focus)
“A very good introduction to laser theory and practice … aimed at upper-level undergraduate students. It is logically organized and easy to read … Most of the basic mathematical framework needed to understand this evolving field is presented. Every chapter contains a good set of problems, answers to some of which are given in the back.” (Sci-Tech News)

Details
http://depositfiles.com/files/0ulrexvau
http://uploading.com/files/c1566688/1441913017_Lasers.rar/
http://www.megaupload.com/?d=M05MCPMV


What Is Nanotechnology and Why Does It Matter: From Science to Ethics
Posted By : tot167 | Date : 17 Mar 2010 06:09:20 | Comments : 1

Fritz Allhoff, Patrick Lin, Daniel Moore, "What Is Nanotechnology and Why Does It Matter: From Science to Ethics"
Wiley-Blackwell | 2010 | ISBN: 1405175443, 1405175451, 1444318004 | 304 pages | PDF | 1,1 MB

Ongoing research in nanotechnology promises both innovations and risks, potentially and profoundly changing the world. This book helps to promote a balanced understanding of this important emerging technology, offering an informed and impartial look at the technology, its science, and its social impact and ethics.

•Nanotechnology is crucial for the next generation of industries, financial markets, research labs, and our everyday lives; this book provides an informed and balanced look at nanotechnology and its social impact
•Offers a comprehensive background discussion on nanotechnology itself, including its history, its science, and its tools, creating a clear understanding of the technology needed to evaluate ethics and social issues
•Authored by a nanoscientist and philosophers, offers an accurate and accessible look at the science while providing an ideal text for ethics and philosophy courses
•Explores the most immediate and urgent areas of social impact of nanotechnology

Details (OK)
http://depositfiles.com/files/cmza7rkqe
http://uploading.com/files/28mmcc7a/1405175443%252BNanotechnology.rar/
http://www.megaupload.com/?d=RFSQEWCB


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Solar Energy
Posted By : tot167 | Date : 16 Mar 2010 09:14:22 | Comments : 0

Radu D Rugescu, "Solar Energy"
In-Tech | 2010 | ISBN-10: N/A | ISBN-13: 9789533070520 | 440 pages | PDF | 26,5 MB

Preface
The present book on “Solar Energy” is entitled to reveal some of the latest concepts and
research in the direct exploitation of solar energy and incorporates eighteen chapters,
authored by fifty-two selected, international contributors. All these contributions are
developed in the two of the areas that we believe to be the most promising and efficient in
solar energy: the new generation of PV cells and the solar array-gravity draught
accelerators. From new advances in the Material Science to provide high efficiency
photocells, up to the airborne solar “chimney” and the closed-circuit chimney gravitational
accelerator for use on Mars and Moon, the original authors explain the new concepts in a
high-level, first-hand presentation, which characterizes the entire book. The chapters are
designed to gradually attract the interest of the reader by means of their content. Despite the
small space available, or rather surely due to this constraint, the stories of the new
technologies are presented in a very synthetic and easy-to-read manner, a necessary quality
for time saving today.
The present “Solar Energy” science book hopefully opens a series of other firsthand
texts in new technologies with practical impact and subsequent interest. They might include
the ecological combustion of fossil fuels, space technology in the benefit of local and remote
communities, new trends in the development of secure Internet Communications on an
interplanetary scale, new breakthroughs in the propulsion technology and others. The
editors will be pleased to see that the present book is open to debate and they will wait for
the readers’ reaction with great interest. Critics and proposals will be equally welcomed.
The editor addresses special thanks to the contributors for their high quality and
courageous initiative, and to the Technical Corp. of editors that conveyed the text into a
pleasant and cozy presentation.
Bucharest, January 18, 2010

Editor
Prof. Dr. Eng. Radu D. Rugescu
University Politehnica of Bucharest
Romania E.U.

Details
http://depositfiles.com/files/ed78upef6
http://uploading.com/files/41fe2342/9789533070520%252BSolarEn.rar/
http://www.megaupload.com/?d=ZUTPIDIH


Nano-Net: 4th International ICST Conference, Nano-Net 2009, Lucerne, Switzerland, October 18-20, 2009, Proceedings
Posted By : Stayer | Date : 15 Mar 2010 05:28:36 | Comments : 0

"Nano-Net: 4th International ICST Conference, Nano-Net 2009, Lucerne, Switzerland, October 18-20, 2009, Proceedings" Springer | 286 pages | English | 2009 | ISBN: 3642048498 | PDF | 5,4 MB

This book constitutes the proceedings of the 4th International Conference on Nano-Networks, Nano-Net 2009, held in Lucerne, Switherland, in October 2009.

The 36 invited and regular papers address the whole spectrum of Nano-Networks and spans topis like modeling, simulation, statdards, architectural aspects, novel information and graph theory aspects, device physics and interconnects, nanorobotics as well as nano-biological systems.

Details
http://sharingmatrix.com/file/2381563/Nano-Net.rar
http://rapidshare.com/files/363496490/Nano-Net.rar


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Cell-Based Biosensors: Principles and Applications (Engineering in Medicine & Biology)
Posted By : tot167 | Date : 11 Mar 2010 15:01:28 | Comments : 1

Ping Wang, Qingjun Liu, "Cell-Based Biosensors: Principles and Applications (Engineering in Medicine & Biology)"
Artech House | 2009 | ISBN: 1596934395 | 271 pages | PDF | 4,8 MB

In the 21st century, we are witnessing the integration of two dynamic disciplines - electronics and biology. As a result bioelectronics and biosensors have become of particular interest to engineers and researchers working in related biomedical areas. Written by recognized experts the field, this leading-edge resource is the first book to systematically introduce the concept, technology, and development of cell-based biosensors. Readers find details on the latest cell-based biosensor models and novel micro-structure biosensor techniques. Taking an interdisciplinary approach, this unique volume presents the latest innovative applications of cell-based biosensors in a variety of biomedical fields. The book also explores future trends of cell-based biosensors, including integrated chips, nanotechnology and microfluidics. Over 140 illustrations help clarify key topics throughout the book. Scientists, engineers, and manufacturers involved in the development, design, and application of biosensors and bioelectronics.

Details
http://depositfiles.com/files/zzpg6bz0k
http://uploading.com/files/8c885mm4/1596934395_Biosensors.rar/
http://www.megaupload.com/?d=ACKGLRE6


Biotechnology for Biomedical Engineers
Posted By : masin | Date : 11 Mar 2010 12:01:35 | Comments : 0

Martin L. Yarmush, Mehmet Toner, Robert Plonsey, Joseph D. Bronzino, "Biotechnology for Biomedical Engineers (Principles and Applications in Engineering)"
CRC Press; 1 edition (March 26, 2003) | English | 0849318114 | 232 pages | PDF | 2.67 MB

With the advent of recombinant DNA technology, monoclonal antibody technology, and new technologies for studying and handling cells and tissues, the field of biotechnology has undergone a tremendous resurgence in a wide range of applications pertinent to industry, medicine, and science in general. A volume in the Principles and Applications in Engineering series, Biotechnology for Biomedical Engineers covers the topics in biotechnology of interest to the practicing biomedical engineer. Topics include protein engineering, monoclonal antibody production, applications of nucleic acid chemistry, antisense technology, applied virology, cell structure and function, and more.

Details
http://depositfiles.com/files/34xprucr8/0849318114.rar
http://rapidshare.com/files/354436317/0849318114.rar


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Polymer-Based Nanostructures: Medical Applications Edition
Posted By : Smirk | Date : 09 Mar 2010 01:43:06 | Comments : 0

Pavel Broz, "Polymer-Based Nanostructures: Medical Applications Edition" Royal Society of Chemistry | 2010-04 | ISBN: 0854049568 | 250 pages | PDF | 4 MB

This book combines both viewpoints and presents successful applications of nanotechnological constructs in medicine and the science behind the tools. Supramolecular nanometre-sized structures such as nanoparticles or vesicles built out of new synthetic polymeric materials have aroused enormous interest in recent years - both in chemical and pharmaceutical labs as well as in clinical medicine. They promise to be useful for novel or improved diagnostic and therapeutic applications for important diseases such as arteriosclerosis, cancer, infections, or autoimmune disorders.

In the first part of this book, renowned researchers provide a detailed insight into both chemical and biological/pharmacological basics that have to be managed for successful applications of these nanostructures in human beings. In the second part, invited authors review the main literature in both diagnostic and therapeutic applications with polymer-based nanostructures that have already reached clinical practice or will enter it in the next few years.

Key features include:

Multidisciplinary: the book is written by both clinicians from world-wide leading University Hospitals as well as researchers coming from natural sciences. Special effort was invested into comprehensibility across the traditional borders of medicine, pharmacology, and chemistry.

State-of-the-art: the book is filled with exciting contributions from some of the leading research groups in the field. This guarantees a clear emphasis on ongoing research and ground-breaking applications and projects.

Structure: the book can be read from the beginning to the end, starting with basics that help to understand the current diagnostic and therapeutic applications of polymer-based nanostructures in medicine, ending with innovative multifunctional and "smart" nanostructures that might be the future of medicine. The way leads from solid foundations to nowadays applications and further to more futuristic approaches.

References: the internationally renowned authors of the chapters have put great efforts into choosing only the most important and competitive papers for the reference lists. All major projects in this field are included - perfect for students or researchers that want to search the main literature thus avoiding the need to search through huge electronic databases.

Details (Links does not work)


Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology (repost)
Posted By : tot167 | Date : 28 Mar 2010 14:12:20 | Comments : 0

Xanthi Zianni, Androula G. Nassiopoulou, "Microelectronics, Microsystems and Nanotechnology"
World Scientific Publishing Company| 2002 | ISBN: 9810247699 | PDF | 390 pages | 16,2 MB
This volume contains papers on the following: CMOS devices and devices based on compound semiconductors; processing; silicon integrated technology and integrated circuit design; quantum physics; nanotechnology; nanodevices, sensors and microsystems. Contemporary news and future challenges in these fields are presented in invited papers.

Details
http://depositfiles.com/files/fc6hbi00n
http://uploading.com/files/5e4bccff/9810247699%252BMicroelectronics.rar/
http://www.megaupload.com/?d=MJFKV74L


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


CRC Handbook of Chemistry and Physics, 88th Edition
Posted By : Smirk | Date : 23 Feb 2008 10:34:00 | Comments : 5

CRC Handbook of Chemistry and Physics CRC | 2007-10-01 | ISBN: 0849304881 | 2640 pages | PDF | 168 MB

The CRC Handbook of Chemistry and Physics, 88th Edition continues to offer the most authoritative, up-to-date data to scientists around the world. This edition contains NEW tables on Properties of Ionic Liquids, Solubilities of Hydrocarbons in Sea Water, Solubility of Organic Compounds in Superheated Water, and Nutritive Value of Foods. It also updates many tables including Critical Constants, Heats of Vaporization, Aqueous Solubility of Organic Compounds, Vapor Pressure of Mercury, Scientific Abbreviations and Symbols, and Bond Dissociation Energies. The 88th Edition also presents a new Foreword written by Dr. Harold Kroto, a 1996 Nobel Laureate in Chemistry.

The Chemical Rubber Company issues its 88th edition of authoritative listings of Fundamental Physical Constants and other scientific data necessary for university and professional research. The Handbook is broken up into 16 Sections followed by two appendices and an index, all of which are listed as follows:

Section 1: Basic Constants, Units, and Conversion Factors
Section 2: Symbols, Terminology, and Nomenclature
Section 3: Physical Constants of Organic Chemistry
Section 4: Properties of the Elements and Inorganic Compounds
Section 5: Thermochemistry, Electrochemistry, and Kinetics
Section 6: Fluid Properties
Section 7: Biochemistry
Section 8: Analytical Chemistry
Section 9: Molecular Structure and Spectroscopy
Section 10: Atomic, Molecular, and Optical Physics
Section 11: Nuclear and Particle Physics
Section 12: Properties of Solids
Section 13: Polymer Properties
Section 14: Geophysics, Astronomy, and Acoustics
Section 15: Practical Laboratory Data
Section 16: Health and Safety Information
Appendix A: Mathematical Tables
Appendix B: Sources of Physical and Chemical Data

It must be said early on that this Handbook is not intended to provide any type of tutorial on the topics, but is the product of many experiments from among the various fields mentioned in the listed sections above. The Handbook is a collection of scientific facts and values to be used for calculations and experiments.

Enjoy this great book! Brought to you by SMIRK

Details
http://w15.easy-share.com/1699665251.html
http://w14.easy-share.com/1699665744.html
http://w14.easy-share.com/1699665873.html
http://rapidshare.com/files/94268112/hand_book.part1.rar
http://rapidshare.com/files/94271157/hand_book.part2.rar
http://rapidshare.com/files/94272826/hand_book.part3.rar


The Wealth and Poverty of Nations: Why Some Are So Rich and Some So Poor
9780393040173 (0393040178), W W Norton, 1998, 13.42 Mb

_____

A towering work of history examining the world's most pressing problem--the growing gulf between rich and poor. For the last six hundred years, the world's wealthiest countries have been mostly European. Late in our century, the balance has begun to shift toward Asia, where countries such as Japan have grown at astounding rates. Why have these dominant nations been blessed, and why are so many others still mired in poverty? The answer lies in this important and timely book, where David Landes, taking his cue from Adam Smith's The Wealth of Nations, tells the long, fascinating story of wealth and power throughout the world: the creation of wealth, the paths of winners and losers, the rise and fall of nations. He studies history as a process, attempting to understand how the world's cultures lead to--or retard--economic and military success and material achievement. Countries of the West, Landes asserts, prospered early through the interplay of a vital, open society focused on work and knowledge, which led to increased productivity, the creation of new technologies, and the pursuit of change. Today's new economic winners are following much the same roads to power, while the laggards have somehow failed to duplicate this crucial formula for success. The key to relieving much of the world's poverty lies in understanding the lessons history has to teach us--lessons uniquely imparted in this groundbreaking book.

Details (PdfChm)


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Renewable Energy Systems: The Choice and Modeling of 100% Renewable Solutions
9780123750280 (0123750288), Academic Press, 2009, 4.14 Mb

In this practical guide, globally recognized renewable energy researcher and professor Henrik Lund describes the modeling and simulation techniques that can be utilised to ensure at the outset of any renewable energy project that the resources available will meet supply demands. A clear, comprehensive methodology is set forth for comparing different energy systems' abilities to integrate fluctuating and intermittent renewable energy sources. Dr. Lund offers a freely available accompanying software tool, EnergyPLAN, that automates and simplifies the calculations supporting such detailed comparative analysis. The book further presents concrete design examples derived from a dozen successfully implemented renewable energy systems around the globe. It makes recommendations on the first steps of large-scale integration, focusing on the more immediate issue of conversion, rather than storage technologies. The text also undertakes the socio-political realities governing the implementation of renewable energy systems. Dr. Lund makes clear that it is the work of professionals in the renewables field to raise awareness that alternatives DO exist and that it is indeed economically and technically viable to choose renewable energy systems. To aid readers in that task, the book presents key strategies on how to overcome the inherent lethargy of entrenched institutions that seek to reinforce the status quo when confronted with objectives implying the need for radical technological change. After all, knowing there IS a choice is half the battle.

Provides an introduction to the technical design of renewable energy systems

Demonstrates effective methodologies for analyzing the feasibility and efficiency of large-scale renewable energy systems to help implementers avoid costly trial and error

Contextualizes renewable energy design efforts by addressing the socio-political challenge of implementing the shift to renewables

Free companion analysis software empowers energy professionals to crunch data for their own projects

Features a dozen extensive case studies from around the globe that provide successful real-world templates for new installations

Details (pdfchm)


Mars: Prospective Energy and Material Resources, 9783642036286 (3642036287), Springer, 2010, 19.53 Mb

The manned mission is seen as a first step towards a Mars surface exploration base-station and, later, establishing permanent settlement. The location and use of Mars’s natural resources is vital to enable cost-effective long-duration human exploration and exploitation missions as well as subsequent human colonization. Planet resources include various crust-lodged materials, a low-pressure natural atmosphere, assorted forms of utilizable energy, lower gravity than Earth’s, and ground placement advantages relative to human operability and living standards. Power resources may include using solar and wind energy, importation of nuclear reactors and the harvesting of geothermal potential. In fact, a new branch of human civilization could be established permanently on Mars in the next century. But, meantime, an inventory and proper social assessment of Mars’s prospective energy and material resources is required. This book investigates the possibilities and limitations of various systems supplying manned bases on Mars with energy and other vital resources. The book collects together recent proposals and innovative options and solutions. It is a useful source of condensed information for specialists involved in current and impending Mars-related activities and a good starting point for young researchers.

Details (pdfchm)____nnnn


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Fruit and Vegetable Phytochemicals: Chemistry, Nutritional Value and Stability,
9780813803203 (0813803209), John Wiley & Sons, 2010

Fruit and Vegetable Phytochemicals: Chemistry, Nutritional Value and Stability provides scientists in the areas of food technology and nutrition with accessible and up-to-date information about the chemical nature, classification and analysis of the main phytochemicals present in fruits and vegetables – polyphenols and carotenoids. Special care is taken to analyze the health benefits of these compounds, their interaction with fiber, antioxidant and other biological activities, as well as the degradation processes that occur after harvest and minimal processing.

Details


Food Processing Technology: Principles and Practice {Repost}
Posted By : Baljik | Date : 08 Apr 2010 02:08:36 | Comments : 0

Food Processing Technology: Principles and Practice
Publisher: CRC Press | ISBN: 0849308879 | edition 2000 | PDF | 571 pages | 13,7 mb

Food Processing Technology: Principles and Practices, Second Edition introduces students of food science and technology or biotechnology to the wide range of processing techniques that are used in food processing. It is a comprehensive-- yet basic -- text which offers an overview of most unit operations, while at the same time providing details of the processing equipment, operating conditions and the effects of processing on the biochemistry of foods. It also explores the sensory and nutritional qualities of such foods.

Details
http://depositfiles.com/files/zjbxgi82t
http://turbobit.net/pn34k36i72d2.html
http://www.megaupload.com/?d=61Z1D2TH


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Engineering Thin Films and Nanostructures with Ion Beams
Posted By : keethu | Date : 12 Apr 2010 12:47:37 | Comments : 0

Engineering Thin Films and Nanostructures with Ion Beams
CRC Press | April 6, 2005 | 082472447X | 592 pages | PDF | 26.3 Mb

While ion-beam techniques have been used to create thin films in the semiconductor industry for several decades, these methods have been too costly for other surface treatment applications. However, as manufacturing devices become increasingly smaller, the use of a directed-energy ion beam is finding novel industrial applications that require the custom tailoring of new materials and devices, including magnetic storage devices, photonics, opto-electronics, and molecular transport. Engineering Thin Films and Nanostructures with Ion Beams offers a thorough narrative of the recent advances that make this technology relevant to current and future applications.

Details
http://depositfiles.com/files/mwnnbybm2
http://rapidshare.com/files/374868932/082472447x.pdf


Cell Engineering: Apoptosis
Posted By : masin | Date : 11 Apr 2010 21:34:14 | Comments : 1

Mohamed Al-Rubeai, Martin Fussenegger, "Cell Engineering: Apoptosis"
Kluwer/Springer; 1 edition (August 3, 2004) | English | 1402022166 | 335 pages | PDF | 4.35 MB

The series Cell Engineering is the first and only major reference work on the development of cellular systems for the production of recombinant glycoproteins, gene and cell therapies, drug screening and tissue engineering. This volume on "Apoptosis" is intended to review the state-of-the-art with in-depth assessments of this type of programmed cell death. The aim of the volume is to make the recent developments in apoptotic research readily accessible to biologists, biotechnologists and cellular engineers. The implication of apoptosis in the suppression of diseases and prolonging survival of cells in culture is presented to indicate the great potential of apoptotic research for drug production and the development of human therapies. All chapters are written as self-contained treatments of the important topics in apoptosis that are presented on an essential information basis. Topics covered range from understanding the role of signalling and effector molecules, mathematical modelling of cell death, RNAi tools
in apoptosis research, to monitoring and imaging of apoptosis. This volume will be an invaluable resource for biotechnologists and researchers in apoptosis, cell biology, cell culture and molecular medicine.

Details
http://depositfiles.com/files/cekf3hxhk/1402022166.rar
http://rapidshare.com/files/357317223/1402022166.rar


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Implementing Quality in Laboratory Policies and Processes: Using Templates, Project Management, and Six Sigma,
9781420073041 (1420073044), CRC Press, 2009

The credibility of a laboratory’s reputation is directly affected by its quality assurance program. The key to a successful quality assurance program is the manuals, and associated documents define the program and its various components. Therefore, by extension, a laboratory’s credibility is directly related to its operational and technical methods manuals. The pathway to accreditation is paved by the pages of the documents that are comprised in those manuals. How rough the accreditation road is depends on the skill of the person or persons tasked with drafting the reams of documents required to develop, implement, and maintain a quality assurance program. The author’s wordsmithing skills directly impacts the bumpiness of the ride.

Details


Therapeutic Monoclonal Antibodies: From Bench to Clinic,
9780470117910 (0470117915), John Wiley & Sons, 2009

In the latter part of the 19th century Emil von Behring and Shibasaburo Kitasato showed that serum from human patients (or animals, typically horses) who had recovered from an infectious disease (typhus, diphtheria, etc) could be used to prevent or treat the same disease in other humans (indeed hyperimmune horse serum is still used to treat diphtheria today). Hyperimmune globulins obtained from human donors are used to treat a variety of infectious diseases today. However its use is restricted by availability and limited potency. For more than a century the widespread use of antibodies for treatment of a variety of diseases has awaited a practical method for production of specific antibodies, as well as the identification of the specific targets associated with a particular disease. Today many of those limitations have been resolved, and antibody therapy is the most active field in therapeutics.

Details


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Sustainability and Environmental Impact of Renewable Energy Sources (Repost)
Posted By : step778 | Date : 10 Apr 2010 16:22:37 | Comments : 0

Sustainability and Environmental Impact of Renewable Energy Sources
Publisher: Royal Society of Chemistry | pages: 134 | 2003 | ISBN: 0854042903 | PDF | 11,8 mb


Text reviews various energy technologies, as well as taking a critical look at the political, social, and economic aspects. Emphasizes renewable energy sources such as wind, wave, solar, and biomass; but also includes a discussion of fossil fuels and nuclear power.


Details
http://rapidshare.com/files/374328509/Sustainability_and_Environmental_Impact_of_Renewable_Energy_Sources.pdf
http://hotfile.com/dl/37252885/da281ec/Sustainability_and_Environmental_Impact_of_Renewable_Energy_Sources.pdf.html
http://depositfiles.com/files/7q9hyq0rc
http://turbobit.net/i89kwkooyzvx.html
http://www.megaupload.com/?d=OL5D2UL0

Proton Exchange Membrane Fuel Cells: Materials Properties and Performance (Green Chemistry and Chemical Engineering),
9781439806647 (1439806640), CRC Press, 2009

A Detailed, Up-to-Date Treatment of Key Developments in PEMFC Materials The potential to revolutionize the way we power our world Because of its lower temperature and special polymer electrolyte membrane, the proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) is well-suited for transportation, portable, and micro fuel cell applications. But the performance of these fuel cells critically depends on the materials used for the various cell components. Durability, water management, and reducing catalyst poisoning are important factors when selecting PEMFC materials. Written by international PEMFC scientists and engineers from top-level organizations, Proton Exchange Membrane Fuel Cells: Materials Properties and Performance provides a single resource of information for understanding how to select and develop materials for improved PEMFC performance. The book focuses on the major components of the fuel cell unit, along with design and modeling aspects. It covers catalysts and catalyst layers, before discussing the key components of membranes, diffusion layers, and bipolar plates. The book also explores materials modeling for the PEMFC. This volume assesses the current status of PEMFC fuel cell technology, research and development directions, and the scientific and engineering challenges facing the fuel cell community. It demonstrates how the production of a commercially viable PEMFC requires a compromise of materials with adequate properties, design interaction, and manufacturability.

Details
http://uploading.com/files/bbc2m8a2/1439806640_ProtonFuel.rar/
http://www.megaupload.com/?d=19QNDG9E
http://hotfile.com/dl/32264706/81c56c5/Sheva_1439806640_ProtonFuel.rar.html


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]


Nanotechnology in Food Products: Workshop Summary
Posted By : startreck | Date : 03 Feb 2010 08:13:44 | Comments : 0

Food Forum, Institute of Medicine, "Nanotechnology in Food Products: Workshop Summary" National Academies Press | 2009-10-31 | ISBN: 0309137721 | 133 pages | PDF | 2.73 MB In the food industry, scientists are exploring the potential of nanotechnology to enhance the flavor and other sensory characteristics of foods, introduce antibacterial nanostructures into food packaging and encapsulate and deliver nutrients directly into targeted tissues, among other applications.

Details
http://depositfiles.com/files/rajyh7yca
http://uploading.com/files/a9ca565m/NAP%252B12633.rar/
http://www.megaupload.com/?d=GPZPMZLG


Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, Sixth Edition,
9781420090772 (1420090771), CRC Press, 2009 | 2162 Page


fenarolis-handbook-of-flavor-ingredients-sixth-edition.9781420090772.51604.pdf

The Industry Standard for 38 Years

Since publication of the first edition in 1971, Fenaroli’s Handbook of Flavor Ingredients has remained the standard reference for flavor ingredients throughout the world. Each subsequent edition has listed more flavor ingredients and allied substances, including those conferred food additive status, substances generally recognized as safe (GRAS) by qualified scientists (including the Flavor and Extract Manufacturers’ Association Expert Panel) and those substances having undergone GRAS Notification with the Food and Drug Administration (FDA).

The fourth and fifth editions added more than 300 new entries and represented a total reorganization and updating of the text, consistent with new data and regulations. This, the sixth edition, is likewise expanded with over 200 new entries, including many botanicals and other natural substances. The addition of botanicals is a response to an expanded readership with an interest in dietary supplements, in which a number of flavoring botanicals serve a dual role.

New in the Sixth Edition

200+ newly approved flavor ingredients Ingredient’s safety standing with the Flavor and Extract Manufacturers’ Association and/or the FDA Extensive and expanded information on aroma and taste thresholds The latest regulatory information on each flavor ingredient New discussion on botanical substances that serve as flavoring ingredients

Details
pdfchm link


ترجمه تخصصي متون انگليسي علمي - پزشكي - نانوفناوري
[ [ [ [ فايل آماده چاپ كتاب خود را از ما تحويل بگيريد ] ] ] ]