صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

 

در ادامه پيشگفتار مولف كتاب A Practical Guide to Accreditation in Medical Laboratory را كه ترجمه آن تحت نام راهنماي عملي معتبرسازي در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ترجمه و منتشر شده است مشاهده مي كنيد.

پيش گفتار (مؤلف)

پس از انتشار كتابم در سال 1996 تحت عنوان «مفهوم اعتبار در آزمايشگاه پزشكي» اين فرصت را داشتم كه با همكاراني از كشورهاي مختلف در گروه‌هاي مرتبط با معتبرسازي، CPA(UK)Ltd، ISO/TC 212 WG1، BSI CH/212 و گروه كاري EC4 همكاري كنم. در زمينه تهية استانداردها با CPA(UK)Ltd و كميته معتبرسازي مجارستان فعاليت‌هايي داشته‌ام، تماس‌هاي پرثمري با همكاراني از كشورهاي آرژانتين، برزيل، كرواسي، ايتاليا، افريقاي جنوبي و بريتانيا و نيز با آزمايشگاه‌هايي از جمهوري ايرلند كه در حال آماده شدن براي كسب اعتبار بودند داشته‌ام كه به اعتقاد خودم، درك مرا از مشكلات موجود براي آماده شده براي كسب اعتبار آزمايشگاه بالا برده‌است. اين كتاب براي ارائة آن تجربيات است و اميدوارم براي آنهايي كه در ابتداي راه هستند روشنگر و براي آنهايي كه در متن كار قرار دارند براي بهبودي هر چه بيشتر كمك كننده باشد.
هدف اول اين كتاب معرفي موضوع كيفيت و سيستم‌هاي معتبرسازي در آزمايشگاه پزشكي مي‌باشد و هدف بعدي ارائة منبع اطلاعات عملي براي كمك به آزمايشگاه‌هايي است كه در پي معتبرسازي هستند. شايد طرح ايجاد ساختار خلاصه‌اي تحت عنوان «استاندارد ايده‌آل» براي بيان اهداف اين كتاب و كمك به معتبرسازي آزمايشگاه‌هاي پزشكي، جسورانه به نظر برسد، اما اين ساختار براي پويايي محتويات كتاب لازم بود. در مواقع ضروري مثال‌ها و نمونه‌هايي از آزمايشگاه پاتولوژي مجتمع بيمارستاني St Elsewhere را نيز ارائه كرده‌ايم. در اين آزمايشگاه رويايي، همة كاركنان با هماهنگي كامل طوري كار مي‌كنند كه در مجموع ساختار كاملاً روشن و مافوق تصوري از طريق سندسازي ايجاد مي‌شود، اما اين به معناي بهترين راه حل براي مشكلات واقعي موجود براي هر آزمايشگاهي نيست.
اين كتاب سعي دارد مطالب جديدي در زمينه‌اي مهم از آزمايشگاه پزشكي ارائه دهد، اما از آنجا كه هيچ فردي نمي‌تواند داراي تجربه عملي در همة سيستم‌هاي كيفيت و معتبرسازي باشد ممكن است خطاها و اشتباهاتي نيز وجود داشته باشد كه مؤلف مسئوليت كامل آن را بعهده مي‌گيرد. مراتب تشكر ويژه خود را از ويرايشگران كتاب ... ابراز مي‌نمايم. و در خاتمه از همسرم Hilary كه غيبت‌هاي گستردة مرا بخاطر مطالعاتم و مسافرت‌هايم تحمل كرده است و از محبت‌هاي همة همكارانم، سپاسگزارم.

David Burnett
آگوست 2002
 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com