صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

کتاب اسپوندیلیت انکیلوزان منتشر شد.

بيماري اسپونديليت انكيلوزان يك بيماري خودايمني است كه مفاصل و استخوان ها را گرفتار مي نمايد بدين معني كه اين بيماري در اثر پاسخ سيستم ايمني خود فرد بر عليه سيستم حركتي آن ايجاد مي شود.

با همه اثرات مثبتي كه پیشرفت‌های سریع علوم متعدد پزشکی، صنعت و کشاورزی در قرون اخیر در بهبود سلامت و افزایش رفاه بشر داشته اند اما با تخریب گسترده محیط زیست و اختلال در اکولوژی حیات و تعادل زیستی، میکروبی، آنتی ژنیک و تغذیه ای، به همراه کم تحرکی و استرس‌های روحی گسترده و ... سلامتِ انسانها را در معرض مصائب متعدد روحی و روانی و جسمی مانند بیماری‌های ازدیاد حساسیت و اتوایمنی قرار داده است، بیماری خودایمن حرکتی اسپوندیلیت انکیلوزان بخش کوچکی از این گسترۀ عظیم معضلات بهداشتی است.

كتاب مذكور توسط دکتر سعید حصارکی و دکتر آریو شاهین جعفری تاليف شده است و در برگیرنده نگاهی مختصر، امّا در حدّ توان کامل به جنبه‌های متعدد ایمونولوژیکی و حرکتی این بیماری روماتیسمی خودایمن و ارائه راهکارهایی مختلف، جهت درمان و یا دست کم کنترل سیر بیماری است، اين كتاب به همت انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی چاپ و در اختيار محققين، پزشكان، دانشجويان و ساير علاقه مندان قرار گرفته است .

ساير همكاران در تاليف اين كتاب:

شهروز قادری ،عقیل تبار ملاحسن ، رسول سلیمانی استیار ، حمید آقاجان زاده ،خانم سارا جلیوند ، حمید ابوطالب

شماره تماس براي سفارش كتاب: 09362976920

فعلا موجودي اين كتاب به صفر رسيده است (تاريخ بهمن ماه 89). براي اطلاعات بيشتر با مركز پخش كتاب تلفن 02144865111 تماس بگيريد.

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com