صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

كتاب «روش عملي معتبرسازي در آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي» با ترجمه‌اي سليس و روان منتشر شد. اين كتاب كه نوشته David Burnett از انگلستان مي‌باشد نتيجة سال‌ها تجربة وي در هنگام همكاري با سازمان‌هاي معتبرسازي جهاني مثل ISO و CPA و ... مي‌باشد. وي با تسلط باور نكردني كه بر مباحث استانداردهاي بين المللي داشته است آنها را در كنار هم قرار داده و با تلفيق آنها استاندارد عملي بنام استاندارد ايده‌آل را براي بهينه سازي عملكرد آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي معرفي نموده است. در اين كتاب شما با بند بند استانداردهاي بين المللي آشنا شده و همراه نويسنده در طي طريق عملي شركت نموده و با استاندارد ايده‌آل مانوس مي‌شويد. نا گفته نماند كه اين استاندارد عملاً در بيمارستان St Elsewhere انگلستان در حال اجرا مي‌باشد و نمونه‌هاي جالبي از همين بيمارستان در جاي جاي كتاب هر جا كه نياز به آن حس مي‌شده نشان داده شده است. در زير مقدمۀ مترجم اين كتاب جناب آقاي دكتر بيات را مشاهده مي‌كنيد. براي ديدن ديباچة نوشته شده توسط نويسندة اصلي اينجا را كليك كنيد.

مقدّمة مترجم

امروزه كلمة ايزو يك لغت جهاني محسوب مي‌شود كه مقررات و استانداردهاي مصوب آن همۀ فعاليت‌هاي تجاري را شامل مي‌شود. از جمله، رعايت استانداردهاي حرفه‌اي ايزو براي آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي، كه با سلامت جامعه ارتباط نزديك دارند، بسيار حياتي است.
معتبرسازي روندي است كه توسط سازمان‌هاي معتبرسازي ملي و بين المللي ايجاد و هدايت مي‌شود و هدف از آن جهاني سازي و ارتقاء كيفيت خدمات آزمايشگاهي از طريق رعايت استانداردهاي بين المللي مي‌باشد.
استانداردهاي ايزو براي آزمايشگاه‌ها روزبروز كامل‌تر و جامع‌تر مي‌شوند و در اين ميان، تعصب حرفه‌اي و علاقمندي‌هاي خود متخصصين و كاركنان آزمايشگاهي كيفيت كاري بالاتر و كارآيي بهتر را نويد مي‌دهد.
بطور كلي استانداردها در دو سطح تنظيم شده‌اند. برخي از استانداردهاي ايزو، اصول و خط مشي كلي مديريتي را در جهت استاندارد سازي ترسيم كرده اند و بنابر اين براي هر فعاليتي قابل اجرا هستند و برخي ديگر همان اصول را با جزئيات واضح‌تر و بر اساس شرايط و وضعيت حاكم بر رشته‌هاي كاري متفاوت بيان نموده اند. مثلاً، كيفيت محصول آزمايشگاه تشخيص طبي كه همان «برگ گزارش نهايي ارسالي براي پزشك» مي‌باشد با كيفيت يك قطعة توليد شده در يك كارخانة ماشين سازي متفاوت است، بنابر اين، روند كنترل كيفيت براي آنها نيز متفاوت خواهد بود.
نويسندۀ اين كتاب (David Burnett) كه خود متخصص بيوشيمي است، سال‌ها به عنوان مشاور و عضو هيئت‌هاي اجرايي در سازمان‌هاي جهاني استاندارد سازي تجربيات فراواني را اندوخته است و تجربيات حرفه‌اي خود را با محتواي استانداردهاي جهاني ادغام نموده و مجموعه‌اي كارآمد و عملي را بنام «استاندارد ايده‌آل» براي آزمايشگاه‌هاي تشخيص طبي رقم زده است.
فرم‌ها، روش كارها، روندهاي مديريتي (مديريت سازماني، كنترل كيفي داخلي، ارزيابي كيفي خارجي و ...) و مثال‌هاي بسيار متنوع و عيني از بيمارستان St Elsewhere انگلستان در كتاب بكار گرفته شده اند كه در مجموع خواندن اين كتاب را براي قشر متخصصين و كاركنان آزمايشگاه بسيار جالب و گاهاً شگفت انگيز نموده است.
تلاش زيادي شد كه ترجمه‌اي سليس و گويا از كتاب براي مخاطبان فراهم شود و اميدواريم كه مطالب اين كتاب موجب آشنايي همكاران آزمايشگاهي با استانداردهاي ايزو شود. مطمئناً رعايت و نهادينه شدن اين استانداردها، هم آسايش براي كاركنان آزمايشگاه و هم نتيجه‌گيري بهتر براي بيماران را بدنبال خواهد داشت.

خواندن اين كتاب را به همكاران آزمايشگاهي توصيه مي‌كنيم.

دكتر منصور بيات

dr_mansour_bayat@yahoo.com
 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com