صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

چنان كه مطالب مندرج در مقدمه كتاب (سطور پايين) نشان مي‌دهند كتاب ايمونولوژي سلولي و مولكولي، نوشته ابوالعباس، در ويرايش هفتم خود (سال 2012) دچار تغييرات عمده شده است. آخرين ويرايش اين كتاب خريداري شده و ترجمه متون آن توسط مترجمين خبره در حال انجام است كه به زودي به صورت يك كتاب تقديم جامعه علمي كشور خواهد شد. مايليم اين خبر را به گوش همه محققان و انديشمندان كشور برسانيم و اينكه مولفين كتاب در اين ويراست براي طراحي شكل‌ها و تصاوير كتاب سنگ تمام گذاشته‌اند و تصاوير رنگي عالي و با وضوح بالا تهيه و به‌كار برده اند. تمام تصاوير اين كتاب با وضوح بالا و به دو فرمت jpg و tif تهيه شده و به صورت CD براي استفاده بيشتر همكاران به همراه متن ترجمه شده كتاب تحويل خريداران خواهد گرديد.

 

مقدمه Abul. K. Abbas براي

ويرايش هفتم كتاب ايمونولوژي سلولي و مولكولي

 ويرايش هفتم كتاب ايمونولوژي سلولي و مولكولي در سايه تلاش‌هاي مداوم مولفين آن در جهت به‌روزسازي مطالب آن و درعين‌حال، حفظ و بهينه‌سازي شيوه‌هاي قبلي موثر در آسان‌سازي فهم مطالب آن، كه در ويرايش‌هاي قبلي اعمال شده و مورد پسند و تأكيد خوانندگان عزيز قرار گرفته بود، عميقاً دگرگون شده‌است. درعين‌حالي كه تلاش شده جنبه‌هاي كليدي مطرح شوند و بدون آنكه بر حجم كتاب اضافه شود، مطالب و مباحث جديدي نيز در اين نسخه اضافه شده‌اند. همچنين اغلب فصل‌هاي كتاب براساس ضرورت و در جهت افزايش هرچه بيشتر وضوح مطالب و درستي و كامل بودن آنها دچار تغييرات اساسي شده‌اند.

تغييرات عمده در اين ويرايش، شامل بازآريي فصل‌ها است كه با هدف آسان‌سازي عملي دسترسي به مباحث و عناوين مطرح شده، انجام گرفته‌است. تغييرات مربوط به فصل‌ها عبارتند از:

يك فصل جديد براي مبحث پاسخ‌هاي ايمني در بافت‌هاي مخاطي و ديگر بافت‌هاي اختصاصي، در نظر گرفته شده‌است؛

يك فصل جديد براي مهاجرت لكوسيت‌ها بوجود آمده كه مطالب آن در ويرايش‌هاي قبلي در بخش‌هاي مختلفي به صورت پراكنده قرار داشته و در اين ويرايش جمع‌آوري و درهم ادغام شده‌اند؛

يك فصل جديد ديگر نيز مباحث مربوط به گيرنده‌هاي ايمني و پيام‌رساني را در يكجا گردآوري نموده است؛

فصل سايتوكاين‌ها، كه در ويرايش‌هاي قبلي در يكجا و به‌صورت فهرست‌وار مطرح شده‌بودند، در اين ويرايش براساس ارتباط و نقش آنها در بخش‌هاي مختلفي در كنار مباحث مرتبط با آنها مطرح‌ شده‌اند؛

همچنين مبحث خودايمني با مبحث تحمل ايمني در يك فصل جمع‌آوري شده‌اند كه بدين‌ترتيب، دو مبحث مرتبط به‌هم يعني برقراري و نارسايي‌هاي تحمل ايمني در يك متن پيوسته مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

علاوه بر تغييرات عمده ذكرشده، براساس پيشرفت‌هاي اخير در زمينه ايمونولوژي، كل مطالب كتاب بازنويسي و بروز رساني شده‌اند. از جمله عناويني كه مورد بازنگري اساسي قرار گرفته‌اند انفلامازوم‌ها، بيولوژي سلول‌هاي TH17 ، تكامل و عملكردهاي سلول‌هاي TH فوليكولي مي‌باشند. براي ما جاي بسي‌توجه و خوشوقتي است كه اصول جديدي از طريق آناليز سيستم‌هاي پيچيده مؤثر در ايجاد پاسخ‌هاي ايمني در حال پيدايش هستند. شايد يكي از محبوب‌ترين پيشرفت‌ها در اين جهت، مخصوصاً براي دانشجويان بيماري‌هاي انساني، اين است كه امروزه اصول پايه ايمونولوژي زيرساخت‌هاي لازم را براي ساخت و ارزيابي منطقي داروهاي جديد ايمونولوژيك ايجاد نموده‌است. در سراسر كتاب تلاش شده است تا براين درمان‌هاي جديد تمركز بيشتري نموده و اصول پايه مورد استفاده در آنها مطرح شوند.

يكي ديگر از تغييرات عمده در ويرايش هفتم، به‌كارگيري طرح‌هاي تصويري جديد است، كه براساس آن همه شكل‌هاي كتاب دچار تغيير و بازنگري شده‌اند. شيوه طراحي شكل‌هاي جديد برپايه نقاط قوت موجود در شكل‌هاي قبلي بوده اما خصوصيات بسيار زياد ديگري را نظير سه بعدي نمايي و استفاده از روش‌هاي نامگذاري جديد به منظور افزايش وضوح و زيبايي شكل‌ها به‌كار گرفته است. تعداد زيادي از شكل‌ها كاملاً جديد هستند و در ويرايش‌هاي قبلي نبوده‌اند. همچنين نماي كلي و وضوح جداول نيز بازنگري شده‌اند، درعين‌حالي كه طرح كلي آنها نظير استفاده از متن‌هاي درشت يا مايل براي رسيدن به وضوح بيشتر و درك سريع مطالب و پيشگيري از خستگي ناشي از يكنواختي حفظ شده‌اند. فهرست‌هاي منابع انتخابي براي مطالعه بيشتر براي تاكيد و تمركز بيشتر بر مقالات مروري جديد به منظور فراهم آوردن پشتيباني عميق در مورد مباحث خاص براي خوانندگاني كه تشنه مطالب بيشتري هستند همچنان حفظ شده‌اند. اين فهرست‌ها براساس موضوعات مطرح شده به قسمت‌هاي كوچك‌تري تقسيم شده‌اند تا خوانندگان مرتبط‌ترين منبع را براي رفع سريع نياز خود پيدا كنند. جدول جديدي براي انواع سايتوكاين‌ها، گيرنده‌هاي آنها و منابع سلولي توليد‌كننده آنها و عملكردشان در پيوست شماره II اضافه شده‌است.

و ....

 

 

  سايت شخصي رسول سليماني استيار (كارشناس ارشد ايمني شناسي)

s_rasoul@yahoo.com