صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

EndNote در ويستا            EndNote در ايكس پي

آموزش فشرده نرم افزارهاي Flomax &  WinMDI

عليرغم اينكه سالهاست محققين در كشورهاي پيشرفته از روش فلوسايتومتري استفاده ميكنند و حتي چندين نسل از دستگاه هاي فلوسايتومتري اوليه، امروزه بدليل پيشرفتهاي تكنيكي از دور استفاده خارج شده اند اما در كشور ما هنوز خيلي از محققين از امكانات و امتيازات چنين دستگاه و روشي بي اطلاع هستند و معدود افرادي هم كه اقدام به كارهاي تحقيقاتي با استفاده از فلوسايتومتري ميكنند (به خاطر اينكه كلاس تحقيق شون بالا بره) با استفاده صحيح از دستگاه و آناليزهاي پيچيده آن آشنا نيستند. قيمت فوق العاده آن امكان استفاده همگاني را محدود كرده و بي تجربگي استفاده كنندگان نيز مزيد بر علت شده است.

شاهد ديگر وجود نسل سوم از استانداردها براي ذخيره كردن فايل‌هاي فلوسايتومتري است در حاليكه در كشورهاي پيشرفته دستگاه هايي استفاده مي شوند كه فايل ذخيره شده نتايج توسط آنها از استانداردهاي نسل سوم پيروي ميكنند اما در كشور ما هنوز دستگاههايي كه استانداردهاي FCS3 را داشته باشند مورد استفاده قرار نگرفته اند و حتي در برخي مراكز بسيار معتبر هنوز نسل اول در حال استفاده است.

نرم افزارهاي فلوسايتومتري بصورت رايگان در دستزس محققين نيستند و تعداد معدودي نرم افزار رايگان براي آناليز داده هاي فلوسايتومتري قابل دريافت از اينترنت هستند و بدليل عدم سوددهي كسي در اين زمينه سرمايه گذاري نمي كند هيچ واحد درسي مفيدي براي گسترش اين روش در آموزش عالي در نظر گرفته نشده است و اساتيد و مدرسين براي تدريس چنين مبحثي با كمبود منابع روبرو هستند.

مشكل وقتي بيشتر درك مي گردد كه بدانيد عليرغم تدوين استانداردهاي فلوسايتومتري (FCS3) هنوز براحتي فايل هاي ذخيره شده توسط دستگاه ها و برنامه هاي مختلف با همديگر سازگاري ندارند شما ممكن است فايل ذخيره شده با Flomax را با برنامه ديگري باز كنيد و تغييرات فاحشي در نمودارها و نتايج اخذ شده مشاهده كنيد و بالعكس. من خود شاهد اين بودم كه يك فايل فلوسايتومتري با WinMDI يك نمودار ميداد و با Flomax يك نمودار ديگر و حتي تغيير محورها اتفاق مي افتاد.

با توجه به اينكه ما مدت مديدي است در زمينه فلوسايتومتري مشغول جمع آوري (و ارائه مناسب آن) اطلاعات هستيم كلاس هاي فشرده اي را براي آشنايي داوطلبين با نرم افزارهاي فلوسايتومتري و اساس كار فلوسايتومتري بصورت خصوصي برقرار كرده ايم مطالبي كه در اين كلاس ها ارائه مي شوند به قرار زير هستند:

آشنايي با اساس كار دستگاه فلوسايتومتر
آشنايي با تنظيماتي كه در هنگام جمع آوري داده هاي سلولي بايد در نظر گرفته شود .
استفاده از نرم افزار (Flomax & WinMDI) براي آناليز سلول ها از جمله: روش هاي gating و رسم نمودارهاي مختلف (هيستوگرام تك پارامتري، دو پارامتري و چند پارامتري)
تكنيك هاي مختلف مورد استفاده در فلوسايتومتري (بر اساس نياز داوطلب)
جمع آوري اطلاعات براي طراحي يك پروژه فلوسايتومتري (انتخاب مواد فلورسانس و آنتي بادي ها و تكنيك مناسب)

اگر چه آموزش كامل استفاده از نرم افزارهاي فلوسايتومتري بيش از 20 جلسه زمان لازم دارد اما مي توان در مدتي كوتاه داوطلب را با نرم افزار آشنا كرد و آناليزهاي ساده را به او ياد داد تا با علاقه بيشتر خود بدنبال نياز خود تلاش كند.

در طي 5 ساعت آموزش عملي با استفاده از كامپيوتر، داوطلب با اطلاعات جامعي در مورد فلوسايتومتري و روش هاي آناليز داده هاي فلوسايتومتري مسلح مي شود تا خود با علاقه تا انتهاي راه طي مسير كند.

علاقه مندان بدانند:

كتاب رفرانس فلوسايتومتري (اصول و روشها) با ترجمه اي بسيار روان (به ادعاي استفاده كنندگان) جهت استفاده محققين عزيز چاپ و منتشر شده است. مي توانيد آن را از كتابفروشي هاي معتبر بخواهيد يا براي دسترسي سريع با ما تماس بگيريد.

 


دفتر ترجمه و تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com