صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

ترجمه ، تاليف ، مقاله ، پروپوزال ، پايان نامه ، آمار ، گرافيك

 

آتشفشان ايدز در راه است.

كاري متفاوت از گروهي محقق جوان
كتاب تازه‌هاي ايدز

 

نگاهي تازه به دشمن آشناي 30 ساله كه به رغم صرف ميليونها ساعت وقت گرانبهاي محققين برجسته و هزينه هاي هنگفتي كه بر جهان صنعتي امروز گذاشته از كشورها فقير را به اوج ناكامي رسانده ، داغ توسعه را به دل كشورهاي در حال توسعه مي گذارد و ادامه توسعه در ساير جوامع را مورد تهديد جدي خويش قرار مي دهد و هنوز هم ناشناخته در پس ابهامي كشنده باقي مانده است

 در اين مجموعه كه با تلاش دكتر منصور بيات عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات ، دكتر آريو شاهين جعفري محقق علوم پايه پزشكي و رسول سليماني استيار فعال عرصه ايمونولوژي و علوم آزمايشگاهي به رشته تحرير در آمده ،سعي شده اين ميكروارگانيسم باهوش از زوياي متعددي مورد بررسي قرار گيرد . به طور مثال براي نخستين بار عوارض رژيمهاي دارويي ( كه البته بايستي براي ادامه زندگي بيمار مورد مصرف قرار گيرند) در روند علائم باليني و انواع عفونت هاي فرصت طلب ميكروبي ، قارچي ، ويروسي و انگلي در حد بضاعت و حوصله خوانندگان به صورت اجمالي اما در حد توان جامع مورد بحث قرار گرفته است كه ان شاءالله مطالعه آن براي دانشجويان و محققين در جهت شناخت هر چه بيشتر بيتري ايدز و موديريت برخورد با آن راه گشا باشد.

 

 

  دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار

s_rasoul@yahoo.com