صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهآمارلينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

آناليز آماري پايان نامه و طرح هاي تحقيقاتي (همكاري تا مرحلة دفاع)
تهيه پروپوزال هاي علمي تحقيقاتي و تنظيم مقالات (انگليسي، فارسي)

شماره تماس : 09362976920

 

۩  براي دريافت رايگان نرم افزار آماري اس پي اس اس ورژن هيجده به لينك زير برويد:

دانلود و نصب PASW 18 يا SPSS 18

آمار در اپيدميولوژي

 

شيوع نقطه اي، وقوع تجمعي، ...

 

شكل زير محاسبه وقوع تجمعي (incidence proportion) و شيوع نقطه‌اي (point prevalence) را به صورت چشمي نشان مي‌دهد. 6 مورد از يك بيماري در يك جمعيت 100 نفري در دوره زماني معين ديده شده است. طول خط‌ها مدت زمان استقرار بيماري را نشان مي‌دهند.

براي بدست آوردن شيوع نقطه اي بيماري (منظور در يك نقطه خاص از زمان است)، تعداد افراد بيمار در آن نقطه از زمان را بر تعداد افراد در معرض خطر (در آن زمان) تقسيم مي‌كنند.

براي محاسبه شيوع فاصله اي يا شيوع دوره اي (interval prevalence, period prevalence) تعداد افراد بيمار در طول آن دوره زماني را بر تعداد افراد در معرض خطر تقسيم مي كنند.

براي محاسبه وقوع نسبي (incidence proportion) تعداد موارد جديد ابتلا به بيماري از شروع دوره زماني تا يك فاصله زماني مشخص از آن (معمولا قبل از به آخر رسيدن دوره محاسبه انجام ميگيرد) را بر تعداد جمعيت در خطر موجود در ابتداي دوره تقسيم مي كنند. چون اين عدد شامل همه موارد جديد بيماري از اول دوره تا لحظه زماني خاص ميباشد لذا به آن وقوع نسبي تجمعي نيز گفته مي شود (cumulative incidence proportion). در معرض خطر به اين معني است كه فرد يا بيماري را نگرفته است و لذا استعداد ابتلا به آن را دارد يا اينكه ماهيت بيماري طوري است كه تحت شرايط خاصي بعد از ابتلا به بيماري حساسيت به بيماري دوباره در فرد ايجاد مي شود. مثل سرماخوردگي عادي كه يك بار ابتلا جلوي ابتلاي بعدي را نمي گيرد. بايد موارد و افرادي را كه ماهيتاً استعداد ابتلا به بيماري را ندارند از مطالعه كنار گذاشت مثلا خانم ها هرگز نمي توانند به سرطان پروستات مبتلا شوند مگر اينكه ...

مفهوم شيوع نقطه اي و فاصله اي و وقوع تجمعي

تصوير فوق مفاهيم گفته شده را توضيح مي دهد از لحظه T0 تا لحظه T1 تعداد 6 مورد از بيماري در ميان جمعيت 100 نفري مشاهده شده است (4 مورد جديد و 2 مورد از قبل). بر اساس تصوير، شيوع نقطه اي در لحظه t برابر 100/4 يا 99/4 ميباشد (بسته به اينكه بيمار شماره 4 ميتواند دوباره مبتلا شود يا نه) وقوع نسبي در فاصله T0 تا T1 برابر 98/4 ميباشد چون بيماران شماره 1 و 4 در شروع دوره مبتلا بودند بنابر اين از ميان جمعيت در معرض خطر كنار گذاشته شده بودند. بر اساس تعريفي كه از جمعيت در معرض خطر مي شود بايد در محاسبه اين مؤلفه ها خيلي دقت نمود.

شيوع و وقوع محاسبه شده يك نسبت هستند وهيچكدام واحدي ندارند. بعضي اوقات به صورت درصد بيان مي شوند و هميشه بين صفر و يك قرار دارند. ساده ترين نوع استفاده از اين محاسبات مربوط به حضور بيماري، استفاده از آنها در مقايسه بين زير گروه هاي مختلف جمعيت مي باشد. مثلا ممكن است شيوع سرطان ريه را در بين گروه افرادي كه سيگار كشيده اند و گروه افرادي كه هرگز سيگار نكشيده اند با هم مقايسه كرد.

مطالب آماري بيشتر

رگرسيون چيست؟       محاسبه شيوع و وقوع يك بيماري

 

سايت شخصي رسول سليماني استيار (كارشناس ارشد ايمني شناسي)

s_rasoul@yahoo.com