صفحه شروعكتابكامپيوترپايان نامهطرح هالينك هاي مفيدسرگرميدرباره ما

نام:

رسول

نام خانوادگي:

سليماني استيار

وضعيت تاهل:

متاهل

تاريخ و محل تولد:

6/5/1342 تبريز

جنس:

مذکر

مليت :

ايران

تحصيلات:

کارشناس ارشد ايمونولوژي

آدرس:

کد پستي:

ايران، تهران، ميدان جمهوري

1311864571

تلفن تماس

09362976920

پست الکترونيک:

پست الکترونيک:

s_rasoul@yahoo.com

soleymanirasool@gmail.com

سايت اينترنتي

http://www.soleimani.us/

   

آموزش و تحصيلات

1383 - 1379

کارشناس ارشد ايمونولوژي، بخش ايمني شناسي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد دکتر بهشتي، تهران، ايران

1377 - 1375

کارشناسي علوم آزمايشگاهي، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

1365 - 1362

کارداني علوم آزمايشگاهي، دانشگاه علوم پزشکي تبريز، تبريز، ايران

1360 - 1356

ديپلم علوم تجربي، دبيرستان ثقه الاسلام، تبريز، ايران

عضويت و مقام ها

1383 تا 1387

همکار طرح در انستيتو پاستور ايران، تهران، ايران

1379 تا 1383

ماموريت آموزشي اعطا شده از طرف دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني تبريز براي تحصيل در دوره کارشناسي ارشد ايمونولوژي 

1376 تا 1379

مدير داخلي مرکز بهداشتي درماني و بيمارستان باسمنج (شهري کوچک واقع در نزديکي تبريز) و هم زمان مسئول آزمايشگاه تشخيص طبي مرکز فوق الذکر

1370 تا 1376

تکنسين آزمايشگاه تشخيص طبي شاغل در آزمايشگاه هاي مراکز بهداشتي درماني تبريز

1367 تا 1370

تکنيسين و مسئول آزمايشگاه تشخيص طبي شاغل در بيمارستان شهيد بهشتي مراغه

1365 تا 1367

تکنيسين آزمايشگاه شاغل در مرکز بهداشتي درماني تاکستان به عنوان طرح اعزام نيروي انساني اعزامي از تهران، ايران

عضويت در

انجمن ويروس شناسي ايران، 1384 تاکنون

   

موضوع پايان نامه کارشناسي ارشد

بررسي اثر ايمني زايي واکسن ژني کدکننده گليکوپروتئين 63 کيلودالتوني ليشمانيا ماژور به فرم شبح باکتريايي در موش هاي BALB/c و تعيين نوع ايمني القا شده. دپارتمان بيوتکنولوژي، انستيتو پاستور ايران، تحقيق مشترک با بخش ايمونولوژي دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران

استاد راهنما: استاد گرامي آقاي دکتر پرويز پاکزاد

مهارت ها در تحقيق

آشنا به روش تحقيق و توان طراحي طرح هاي تحقيقاتي و توان بررسي آماري نتايج بدست آمده از تحقيق.

تجربه کار با حيوانات آزمايشگاهي نظير موش ، رت، خرگوش و مرغ

تجربه کاري در کشت سلولهاي خوني و طحال، MDCK، ميلوما، هيبريدوما و کشت پروماستيگوتهاي ليشمانيا

تجربه در راه انداري و انجام انواع تست هاي تکثير سلولي

1 ) بروش تيميدين (Lymphocyte Transformation Test, LTT, with 3H-Thymidine)

2 ) بروش ايمونو آنزيمي (BrdU, Bromodesoxy uridine uptake)

3 ) بروش آنزيمي (Lactate dehydrogenase release)

4 ) بروش فلوسايتومتري (Annexin V, ...)

تجربه کار با روش هاي ايمونو-آنزيمي، طراحي، مناسب سازي روش ها و بافرها:

الايزا

الکتروفورز

وسترن بلات

ايمونوديفوزيون

آشنايي با روش هاي مولکولي مثل PCR و روش هاي مرتبط با آن

تجربه کاري در آزمايشگاه تشخيص طبي در بخش هاي مختلف مثل هماتولوژي، بيوشيمي، سرولوژي، پارازيتولوژي، ميکروبيولوژي و قارچ شناسي

 

مهارت هاي کامپيوتري

مهارت عالي در اجراي نرم افزارهاي كامپيوتري عادي علمي تحقيقي و توان رفع مشكلات مربوط به كار با آنها و آموزش هر نوع نرم افزار بر اساس برنامه هاي كمكي نرم افزار (Help, Tutorial, ...) و بر اساس اطلاعات پيشرفته جمع آوري شده از منابع مختلف مثل كتاب اينترنت و ... .

1 - داراي مدرك اپراتوري كامپيوتر ICDL شامل آشنايي تخصصي با نرم افزارهاي

Windows

MS-WORD

Excel

PowerPoint

Access

Internet

FrontPage

MS-Paint

2 - آشنايي خوب با نرم افزارهاي علمي (Cn3D, EndNote, ImageJ, Flomax, WinMdi, FlowJo, ...)

3 - طراحي صفحات وب با برنامه هاي تخصصي مربوطه

4 - کار با برنامه هاي گرافيکي و متحرک سازي نظير (MS Paint, Adobe Photoshop, Macromedia Flash, Ulead Gif Animator)

تهيه پوسترها و اسلايدهاي عالي و جذاب براي افراد شركت كننده در كنفرانس هاي علمي و مسابقات تحقيقاتي و براي استفاده دانشجويان در دفاع از پايان نامه ها و ارائه سمينارها

5 - آشنا با برنامه هاي آماري مثل (SPSS & Excel) و تفسير نتايج آماري بدست آمده.

 

علاقه مندي هاي علمي

پيشرفتهاي تکنيکي طي دهه هاي اخير ما را با جهان سلولها و مولکولها آشنا کرده است و دانشمندان بسياري در زمينه بررسي اساس مولکولي واکنش هاي ايمني و کشف ارتباطات مولکولي بين سلولهاي ايمني در حال تحقيق هستند. از طرفي رشد حيرت انگيز علوم کامپيوتري امکان شبيه سازي کامپيوتري واکنش هاي سلولي و مولکولي را فراهم آورده است امروزه داروهاي جديد قبل از آنکه ساخته شوند از طريق برنامه هاي کامپيوتري شبيه سازي شده و اثرات آنها نيز بررسي ميشوند. تحقيق در اين دو زمينه مرتبط به هم از آرزوهاي قلبي من ميباشد.

 

سحنراني ها و سمينار ها

طرز تهيه شبح باکتريايي (Bacterial Ghost)، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، دپارتمان ايمونولوژي، 1383

نارسايي هاي سيستم کمپلمان و روش هاي بررسي اجزاء آن (CH50 Assay) دانشگاه علوم پزشکي تبريز، 1376

بررسي انواع تست هاي تکثير سلولي و مقايسه آنها، انستيتو پاستور ايران، بخش انفلوانزا، 1384

روش هاي تهيه آنتي بادي منوکلونال با افينيتي بالا، انستيتو پاستور ايران، بخش انفلوانزا، 1384

شرکت در كارگاه آموزشي Micro Satellite Analysis & SSCP based Mutaion Screening ، انستيتو پاستور ايران، 1384

مقالات چاپ شده و خلاصه مقالات

بررسي ايمني زايي پروتئين ريکامبينانت gp63 و DNA کدکننده آن که به فرم شبح باکتريايي تهيه شده است در موش هاي BALB/c ، معصومه توسطي خيري، سوزان پاکنر، ورنر لوبيتز، مهرناز اماني، روزبه بشر، منصوره طباطبائيان، رسول سليماني، فريدون مهبودي، ارائه شده در کنفرانس NAMBB 2003 ، وين، اتريش

بررسي ايمني زايي واکسن ژني کدکننده گليکوپروتئين 63 کيلودالتوني ليشمانيا ماژور با حامل آجوانتي ساخته شده از شبح باکتريايي در موش BALB/c و تعيين نوع پاسخ ايمني القا شده. رسول سليماني، پرويز پاکزاد، فريدون مهبودي، روزبه بشر، منصوره طباطبائيان، فرزانه برخورداري، معصومه توسطي خيري، ارائه شده در هفتمين کنگره ايمونولوژي و آلرژي ، 2004، مشهد، ايران

بررسي آلودگي سطوح کار بخش ترميمي دانشکده دندانپزشکي با DNA ويروس HBV پس از ضدعفوني با رقت 2 درصد هيپوکلريت سديم. ليلا ماهرخ، منصوره طباطبائيان، روزبه بشر، رسول سليماني، شوري فروتن، سکينه آرامي، معصومه توسطي خيري. ارائه شده در سومين کنگره ويروس شناسي ايران 1384، تهران، ايران

بررسي پاسخ ايمني موشهاي BALB/c که پروتئين rgp63 و واکسن ژني کدکننده آن را با حامل آجوانتي شبح باکتريايي دريافت کرده اند. معصومه توسطي خيري، رسول سليماني، روزبه بشر، منصوره طباطبائيان، ورنر لوبيتز، سوزان پاکنر، فرزانه برخورداري، فريدون مهبودي، ارائه شده در کنگره علمي بين المللي شبکه جهاني انستيتو پاستورها، انستيتو پاستور ايران، 1383

 

دفتر ترجمه ، تاليف و نشر استيار
(سليماني)

s_rasoul@yahoo.com